05:04 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 43/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 43

Ngày ban hành 20/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 106 | Tải về : 68 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 20  tháng 10  năm 2017
 
      LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 43
         (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 23/10/2017):
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN) đi kiểm tra trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cục Hải quan tỉnh Bình Phước ( Theo Kế hoạch số 85/KH-VKS-P3 của VKSND tỉnh Bình Phước). (Đến hết tuần).
-  Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị (Đến hết ngày 24/10/2017).
 - Đ/c Bùi Thị Hoa (CVVP) đi thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ( Đến hết tuần).
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) họp Ban Thường  vụ Tỉnh ủy phiên thứ 14. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 24/10): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 25/10):
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC); Đ/c Phạm Đức Thuận (TP TDCT PCTN); Đ/c Bùi Thị Điệp (CVP) họp Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến cơ sở. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Địa điểm: Tại UBND thị xã Đồng Xoài.
THỨ NĂM (ngày 26/10):
Sáng - 08 giờ 00: Họp Chi ủy; Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Ban.
Chiều:- 14 giờ 00: Họp Chi bộ. Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
 
THỨ SÁU (ngày 27/10): 
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi khai giảng lớp chuyên viên.
 
  
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                  
 
                                                                               (Đã ký)
 
                                                                            Bùi Thị Điệp