04:55 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 50/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 50

Ngày ban hành 10/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 170 | Tải về : 68 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                        
                *                                        Đồng Xoài, ngày 07  tháng 12  năm 2017
 
 
                                                                                     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 50
                                                                          (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)
  
 
THỨ HAI (ngày 11/12/2017):
Sáng:- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp Chi ủy; Lãnh đạo Ban mở rộng. Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Ban; Trưởng các phòng. Nội dung: Đánh giá cán bộ, công chức năm 2017. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng. Thành phần:Theo Quyết định số 68- QĐ/ BNCTU ngày 20/9/2017. Nội dung: Xét thi đua khen thưởng năm 2017. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Vù Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi học lớp chuyên viên. (Đến hết tuần).
Chiều:- 14 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 15 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự họp mặt chia tay đ/c Nguyễn Văn Hậu - Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/11): 
Sáng:- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ 11, khóa X (mở rộng). Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh.
THỨ TƯ (ngày 13/11):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp Tổ rà soát 728. Thành phần: Theo Quyết định 728 –QĐ/TU ngày 18/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2017. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
 
THỨ NĂM (ngày 14/11):
- 07 giờ 45: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội trường B – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCT CCQNC); Đ/c Bùi Đức Thưởng (CV phòng TDCT CCQNC); Đ/c Bùi Thị Hoa (CVVP); Đ/c Đặng Thị Oanh (CVVP); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCTCCQNC) dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.(thời gian 1,5 ngày).
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 15/12):
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) gặp và trao đổi với đồng chí Chủ nhiệm UBKTTU. Nội dung: Một số nội dung liên quan đến công tác NC và PCTN. Địa điểm: Phòng làm việc của Trưởng Ban
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sỏi (CVVP) tham gia tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT)  làm việc tại cơ quan.
Chiều:- 14 giờ 00: Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng TDCT CCQNC tiếp công dân. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
 
 
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                           (Đã ký)
 
                                                                       Bùi Thị Điêp