04:55 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 51/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 51

Ngày ban hành 18/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 154 | Tải về : 56 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN NỘI CHÍNH                                                         
                *                                          Đồng Xoài, ngày 14  tháng 12  năm 2017
 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 51
  (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 18/12/2017):
- Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi học lớp chuyên viên. (Đến hết tuần).
-  Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị (Đến hết tuần).
- 17 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự tiệc chào mừng của Chủ tịch UBND tỉnh nhân Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam năm 2017 tại tỉnh Bình Phước. Địa điểm : Khuôn viên HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 19/12): 
Sáng:- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:- 18 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) dự tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch  Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Địa điểm: Tại Trụ sở Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 20/12):
Sáng:-  07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
 - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Đức Thuận (Phó Bí thư Chi bộ- Trưởng phòng TDCT PCTN) dự Hội nghị BCH Đảng bộ  Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8 (mở rộng) khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Chiều:- 13 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
THỨ NĂM (ngày 21/12):
- 08 giờ 00: Họp Chi bộ. Nội dung: Họp Kiểm điểm  đảng viên. Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan; mời dự Đại diện Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh . Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 22/12):
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) làm việc với BCH bộ đội Biên phòng tỉnh. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- 08 giờ 00: Họp công đoàn: Thành phần: Công đoàn viên Nội dung: Lấy ý kiến góp ý của quần chúng đối với đảng viên năm 2017. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
.
 
 
                                                           T/L TRƯỞNG BAN
                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                   (Đã ký)
 
                                                                Bùi Thị Điệp