04:54 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BNCTU tuần thứ 52/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BNCTU tuần thứ 52

Ngày ban hành 22/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bùi Thị Điệp
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 135 | Tải về : 80 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                                                         
                *                                                               Đồng Xoài, ngày 21  tháng 12  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 52
(từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)
 
 
THỨ HAI (ngày 25/12/2017):
Sáng:- 07 giờ 30: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2018. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – Phòng họp G.
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (PTP TDCT PCTN); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (CV phòng TDCT CCQNC) đi học lớp chuyên viên. (Đến hết tuần).
Chiều:-14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BanNCTU); Đ/c Quách Thị Ánh ( TP TDCT CCQNC) Làm việc với các cá nhân liên quan đến giải quyết tố cáo. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 26/12): 
Sáng:- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh. Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nội dung: Theo Công văn số 497-CV/VPTU ngày 20/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Họp Chi bộ. Nội dung: Họp Kiểm điểm  đảng viên. Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan; mời dự Đại diện Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh . Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy); Đ/c Quách Thị Ánh ( TP TDCT CCQNC) làm việc với VKSND tỉnh. Nội dung: Theo thư mời của VKSND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp VKSND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 27/12):
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2017 (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 28/12):
Sáng:- 08 giờ 00: Họp Chi ủy; Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Ban. Nội dung: Họp góp ý dự thảo báo cáo  kiểm điểm tập thể Cấp ủy năm 2017.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT) dự họp Kiểm điểm tập thể và cá nhân Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
Chiều:- 13 giờ 00: Hội nghị cán bộ công chức.Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức.  Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 29/12):
Sáng:- 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban làm việc với Trưởng các phòng. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo giao ban công tác Nội chính và PCTN năm 2017. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
-  Đ/c Quách Thị Ánh (TP TDCTCCQNC) đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.
Chiều:- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Nguyễn Thế Tân (PCVP – Kiêm kế toán) dự Hội nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Đảng 2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
 
                                                          T/L TRƯỞNG BAN
                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                 (Đã ký)
 
                                                             Bùi Thị Điệp