19:33 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTCTU tuần thứ 10/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTCTU tuần thứ 10

Ngày ban hành 03/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đặng Thị Bích Nguyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 175 | Tải về : 96 Tải về
Nội dung chi tiết
 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
   BAN TỔ CHỨC
             *
 
           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             Đồng Xoài, ngày 02 tháng 3 năm 2018
 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 10 (từ ngày 05 đến ngày 09/3/2018)

Thứ hai 05/3:
Sáng     - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB),  đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ủy. Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Về công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi đua -  khen thưởng năm 2017.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV. 
Chiều  - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 02/2018, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì (qua cầu truyền hình). Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), dự họp trù bị chuẩn bị Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Khối thi đua số 1 năm 2017. Địa điểm: Tại Phòng họp Trường Chính trị tỉnh (Xe 0225).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ ba 06/3:
Sáng  - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), chủ trì họp Đảng ủy cơ quan định kỳ. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Mời dự: Các đồng chí Đảng ủy viên. 
Chiều  - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ (Phòng TCCB phối hợp với Phòng TCĐ-ĐV, Phòng BVCTNB chuẩn bị nội dung).
Thứ tư 07/3:
Sáng   - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW thông qua Dự thảo Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Cùng dự: Đồng chí Đỗ Đức Hòa.
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ.
Thứ năm 08/3:
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) làm việc với Phòng Chính sách cán bộ. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
              Nội dung: Thông qua danh sách thoả thuận nâng bậc lương thường xuyên năm 2018, nâng bậc lương trước thời hạn 2018.
Thứ sáu 09/3:
Sáng  - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự làm việc với đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Về kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng năm 2018 (theo mục 4.4 Kết luận số 159 - KL/TU ngày 02/01/2018 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị phân bổ dự toán ngân sách Đảng năm 2018).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng CSCB.
Lịch làm việc thay cho thư mời !
 
  T/L TRƯỞNG BAN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
 
Đặng Thị Bích Nguyệt
   
  Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 10 và 11/3/2018),
                   đồng chí Vũ Văn Đoan.