00:14 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTCTU tuần thứ 21/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTCTU tuần thứ 21

Ngày ban hành 20/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phan Kiều Hưng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 71 | Tải về : 41 Tải về
Nội dung chi tiết
 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
   BAN TỔ CHỨC
              *
 
                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             Bình Phước, ngày 18 tháng 5 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 21 (từ ngày 21 đến ngày 25/5/2018)


Thứ hai (21/5): Lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở cơ quan.
Thứ ba (22/5):
Sáng      - 7 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) đi kiểm tra tiến độ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (của Thị ủy Đồng Xoài). Địa điểm: Tại Hội Trường A - UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Lý.
- 7 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) tham gia Tổ thẩm định đề án 07 của Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Phòng họp A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) đi kiểm tra tiến độ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập (Xe 0527).
Cùng dự: Các đồng chí Thành viên Tổ 8 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) tham gia Tổ thẩm định đề án 07 của Sở Thông tin và truyền thông; Sở Lao động, thương binh và xã hội (theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại  Phòng họp A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Phân công Phòng TCCB dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ III, khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh Đoàn.
Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo của Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.
Thứ tư (23/5):
Sáng     - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp chi bộ Phòng TCCB định kỳ. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Đảng viên chi bộ Phòng TCCB.
- 7 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) tham gia Tổ thẩm định đề án 07 của Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc (theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại  Phòng họp A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30’: Phân công đồng chí Bùi Văn Thận (PTP-TCCB) tham gia Tổ thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú).
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) chủ trì họp Tổ công tác giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị về tiêu chuẩn chính trị cán bộ. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 789-QĐ/BTCTU ngày 24/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (gồm các đồng chí: Đỗ Đức Hòa; Lê Minh Thành; Trần Ngọc Thanh - Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thị Giang-Trưởng Phòng nghiệp vụ II, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy). Chuẩn bị nội dung và thư mời: Phòng BVCTNB.
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Địa điểm:  Tại Phòng họp cơ quan.
             Nội dung: Về việc kết nạp người vào Đảng và chuyển đảng chính thức sai quy định.
             Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phóng Tổ chức - Đảng đảng viên.
Thứ năm (24/5):
Sáng    - 8 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Văn phòng thông qua một số nội dung, Phòng CSCB thông qua công tác chính sách cán bộ.
Mời dự: Trưởng các đơn vị trực thuộc ban, các đồng chí: Lê Minh Thành, Đặng Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Đoàn giám sát 961 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung: Thông qua kế hoạch, đề cương giám sát.
Thứ sáu (25/5):
Sáng    - 7 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Chiều    - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban họp cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Lịch làm việc thay cho thư mời !
 
  T/L TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                       
 
                             
Phan Kiều Hưng
   
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 26 và 27/5/2018),
              đồng Lê Hồng Quyết.