00:15 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTCTU tuần thứ 22/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTCTU tuần thứ 22

Ngày ban hành 27/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phan Kiều Hưng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 120 | Tải về : 48 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
    BAN TỔ CHỨC
                *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 22 (từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018)

Thứ hai (28/5):
Sáng     - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
- 7 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp mặt Đoàn cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện Chính trị khu vực II. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều    - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua: Kế hoạch, lộ trình nhất thể hoá, sáp nhập các chức danh cấp tỉnh; công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết quả xét thăng hạng viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB phối hợp với phòng CSCB.
Thứ ba (29/5):
Sáng      - 7 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Đại lễ Phật đản. Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành, KP. Xa Cam, Phường. Hưng Chiến, thị xã. Bình Long (Xe 0789).
- 9 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp xét duyệt hồ sơ đăng ký đào tạo Trung cấp ngành quân sự cơ sở khóa 5 (2018-2019). Địa điểm: Tại Phòng Giao ban SCH A2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Xe 0225).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều    - 13  giờ 30’:  Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng TCCB thông qua: Việc triển khai Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW và Quyết định 2475-QĐ/BTCTW ngày 15/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với Vị trí việc làm; Công văn gửi các huyện, thị ủy về việc triển khai thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử  theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị; Dự thảo báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ phục vụ Đoàn nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị Khu vực II theo Công văn số 2104-CV/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: Báo cáo kết quả làm việc với đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy về việc kết nạp đảng viên sai quy định; Công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh ngày sinh trong hồ sơ đảng viên; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”. (3) Phòng BVCTNB thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Mời dự: Phòng TCCB, Phòng TCĐ - ĐV, Phòng BVCTNB, đồng chí Phan Kiều Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự họp Tổ kiểm tra, thẩm định Đề án của Thị ủy Bình Long về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Lý.
Thứ tư (30/5):
Sáng         - 7 giờ 30’:  Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn (2015 - 2017), định hướng những năm tiếp theo” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án. Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Xe 0789).
- 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Lý.
- 7 giờ 30’: Đồng chí  Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Tổ kiểm tra, thẩm định đề án của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đồng chí Bùi Văn Thận.
Chiều    - 14 giờ 00’:  Đồng chí  Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT)  dự làm việc với Thường trực: Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và LĐLĐ tỉnh về kiểm tra, thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII của các đơn vị. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. 
Cùng dự: Đồng chí Bùi Văn Thận.
- 14 giờ 00’: Đồng chí  Phạm Quốc Minh (PTB) tiếp tục dự họp Tổ kiểm tra, thẩm định đề án của Huyện ủy Bù Đăng, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Ban Quản lý Khu kinh tế về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cùng dự: Phòng TCCB.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án của Sở Công thương về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Lý.
Thứ năm (31/5):
Sáng     - 7 giờ 30’: Đồng chí  Phạm Quốc Minh (PTB) tiếp tục dự họp Tổ kiểm tra, thẩm định đề án của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNN, BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đồng chí Bùi Văn Thận.
- 7 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ V năm 2018. Địa điểm: Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền – Tà Thiết (Xe 0225).
Chiều    - 14  giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ 21 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản (Xe 0789).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông qua dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện; trao quyết định về công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) đi kiểm tra, thẩm định Đề án của huyện Bù Gia Mập về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập (Xe 0527).
Cùng dự: Các đồng chí Thành viên Tổ 8 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ sáu (01/6):
Sáng      - 8 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Chiều:   - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen thưởng cấp nhà nước. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Lịch làm việc thay cho thư mời !
 
  T/L TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
           ĐÃ KÝ            
               
  Phan Kiều Hưng
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 02 và 03/6/2018),
              đồng chí Vũ Văn Đoan.