04:54 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTCTU tuần thứ 50/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BTCTU tuần thứ 50

Ngày ban hành 08/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phan Kiều Hưng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 189 | Tải về : 86 Tải về
Nội dung chi tiết

 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 50 (từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017)

 
Thứ hai 11/12:
Sáng     - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) Chủ trì họp Văn phòng Ban. Đại điểm: Tại phòng họp cơ quan.
              Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Ban.
Chiều    - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB) làm việc với Thường trực Huyện ủy Hớn Quản. Đia điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản (Xe 0789). Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đỗ Đức Hòa - TP,TCCB (Xe 0225).
- 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, PBTĐU) dự Công bố Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Ngọc Du. Địa điểm: Tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đồng chí Phan Kiều Hưng - CVP.
- 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự họp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh (Xe 1025).
Thứ ba 12/12:
Sáng      - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23. Địa  điểm: Tại phòng họp - C Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; (2) Công tác cán bộ; (3) Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng II; (4) Dự thảo Đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đỗ Đức Hòa - TP,TCCB, Phòng TCĐ - ĐV.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 13 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng (Xe 0225).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Chiều    - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ 11, khóa X (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh (Xe 1025).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Thứ tư 13/12:
Sáng      - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Ban đề thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2017, theo Quyết định số 01-QĐ/HĐ ngày 23/11/2017 của Hội đồng thi nâng ngạch. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Phan Kiều Hưng và Phòng Chính sách - cán bộ.
Chiều    - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; (2) Công tác cán bộ; (3) Báo cáo công tác quy hoạch cán bộ; (4) Thông qua hồ sơ kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số & kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; (5) Báo cáo thẩm định tiêu chuẩn chính trị các trường hợp nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 diên Trung ương quản lý.
Chuẩn bị nội dung: Phòng Tổ chức - cán bộ, Phòng Tổ chức đảng - đảng viên và Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.
Thứ năm 14/12:
Sáng      - 07 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 11 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập (Xe 0225).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
                 - 07 giờ 30’:  Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 13 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Phú Riềng (Xe 1025).
                     Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- 7 giờ 45’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều    - 14 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên: thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; (2) Phòng Tổ chức cán bộ: thông qua công tác cán bộ, công tác biên chế, công tác đào tạo; (3) Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ: thông qua kết quả thẩm định, thẩm tra, xác minh 02 trường hợp; (4) Văn phòng ban: thông qua một số nội dung.
Mời dự: Phòng TC-CB, Phòng TCĐ-ĐV, Phòng BVCTNB, đồng chí Phan Kiều Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ sáu 15/12:
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản (xe 0789).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long. Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long (Xe 1025).
 
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
   
T/L TRƯỞNG BAN
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Phan Kiều Hưng
   
   
             Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 16 và 17/12/2017),
                đồng chí Lê Hồng Quyết.