19:33 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 10/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 10

Ngày ban hành 03/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 105 | Tải về : 56 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN TUYÊN GIÁO                              Đồng Xoài, ngày 02 tháng 3 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 10 (từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018)
 
Thứ hai (05/3):
Sáng:
 
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Hội đồng Thi đua - Khen      thưởng Tỉnh ủy. Nội dung: Về công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng,     đảng viên gắn với công tác thi đua - khen thưởng năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
 
          - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Khối     trưởng Khối thi đua số Một):
 
+ 13h30: Chủ trì họp trù bị Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Khối số 1 năm 2017 (lần 2). Địa điểm: phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Tư (PB), đ/c Thức (CVP).
 
          + 15h30: Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
          - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại        cơ quan.
 
Thứ ba (06/3):
Sáng & chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng, 01 ngày).
 
          - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 tại     Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
 
Thứ tư (07/3):
Sáng:
 
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa     điểm: phòng họp B Tỉnh ủy (01 ngày).
 
          - 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì họp giao ban cộng tác        viên dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 01 - 02/2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
          Cùng dự:  Đ/c Tú, Hà (Thành phần ngoài cơ quan theo giấy mời số 149-    GM/BTGTU ngày 27/02/2018).
          - 6h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình   nguyện năm 2018 do BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức. Địa      điểm: Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
 
          - Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường          Chính trị (01 ngày).
 
          - 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 tại      Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
          - 6h30: Đ/c Khiêm, Tuyết Anh: Tham dự lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình        nguyện năm 2018. Địa điểm: Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Bình          Phước.
 
Chiều:
 
          - 17h00:  Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự gặp mặt thành         viên Câu lạc bộ     Trí thức và gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018 do Câu Lạc bộ trí thức tổ         chức. Địa điểm: Khách sạn Sao Mai.
 
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
          - 13h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018        tại      Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
          - 14h00: Đ/c Hùng: Dự Lễ tổng kết và trao bằng lớp Trung cấp LLCT -     Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh.
 
Thứ năm (08/3):
Sáng:
 
          - 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ       nữ 08/3, tuyên dương “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm       2018 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy     khối các cơ quan tỉnh.
 
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 tại      Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Triển khai chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư         tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt huyện Chơn        Thành. Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
Chiều:
         
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB):
+ 13h30 - 14h30: Chủ trì họp cơ quan định kỳ tháng 02/2018. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự:  CBCC cơ quan.
 
+ 14h30 -15h30: Dự họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự:  CBCC cơ quan.
 
+ 16h00: Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
          - 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
Thứ sáu (09/3):
Sáng:         
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng, 01 ngày).
 
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều
 
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
          - 13h30: Đ/c Danh: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 tại   Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                         Đã ký
                                                                                 Nông Hồng Thức