19:33 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 11/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 11

Ngày ban hành 10/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 104 | Tải về : 54 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                              Đồng Xoài, ngày 09 tháng 3 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 11 (từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018)
 
 
Thứ hai (12/3):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Nghỉ phép (đến hết ngày 13/3).
 
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Nghỉ phép (đến hết tuần).
         
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm          2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
 
Chiều:
 
          14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp mặt báo chí đầu xuân mới      Mậu Tuất năm 2018. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
          Cùng dự:  Đ/c Tư (PB), Tú, Nhã, Tuyết Anh.
 
Thứ ba (13/3):
Sáng:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên       truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ           chức. Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh (01 ngày).
          Cùng dư:  Đ/c Khiêm, đ/c Tú.
 
          - 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới         năm 2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
Chiều:
 
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm        2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
         
 
Thứ tư (14/3):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
- Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT – Hành chính tại Trung tâm BDCT thị xã Bình Long (01 ngày).
 
          - 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm        2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp chính trị - Hành chính tại huyện        Bù Gia Mập (01 ngày).
 
Chiều:
 
          14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự gặp mặt các thành viên Trại sáng   tác âm nhạc tỉnh; các văn nghệ sĩ tiêu biểu; Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh        nhân dịp đầu xuân năm mới 2018. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
          Cùng dự:  Đ/c Nhâm (PBTT), đ/c Tư (PB), đ/c Quân, đ/c Lan.
         
Thứ năm (15/3):
Sáng & chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 7h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm          2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
 
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp chính trị - Hành chính tại huyện        Chơn Thành (01 ngày).
 
 
Thứ sáu (16/3):
Sáng:         
 
- 8h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự Lễ động thổ và trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các Nhà đầu tư tại Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước. Địa điểm: Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị triển khai, quán triệt Quyết định số 03-QĐ/TU  ngày 04/01/2018 của Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng chữ ký số. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: cán bộ, công chức cơ quan. BCV:  Đ/c Thức.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị Báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Hội trường tầng 7, số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 TP Hồ Chí Minh (01 ngày).
Cùng dự: Đ/c Triều.
 
          - 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới         năm 2018 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
 
Chiều
         
Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
                                                                   Nông Hồng Thức