06:55 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 14/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 14

Ngày ban hành 31/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 93 | Tải về : 46 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TUYÊN GIÁO                              Đồng Xoài, ngày 30 tháng 3 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018)
 
Thứ hai (02/4):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
- 10h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB, Bí thư chi bộ), Thức, Tú, Khiêm, Đức: Họp Chi ủy tại Hội trường A cơ quan.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Chủ trì đoàn khảo sát về nguồn nhân lực và chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực ngành y tế. Địa điểm: phòng họp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 4/2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự:  Đ/c Tú, Đức, Nhã. Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 154-GM/BTGTU ngày 29/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ ba (03/4):
Sáng:
- 7h30 - 8h30: Cán bộ, công chức: Họp công đoàn và triển khai “Ngày pháp luật” tháng 3/2018. BCV:  do Phòng Tuyên truyền phân công. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 8h30: Các đ/c đảng viên: Họp chi bộ định kỳ tháng 3/2018. Địa điểm: tại Hội trường A cơ quan.
- Đ/c Thức: Đi công tác tại Trường Sa (đến hết ngày 14/4/2018).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua số 1): Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Khối thi đua số 1. Địa điểm: phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự:  Đ/c Tư (PB), Bình.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ tư (04/4):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì họp Nhóm chuyên gia và Tổ công tác Đề án an ninh tư tưởng trên mạng xã hội. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Nhâm (PBTT), đ/c Tú.
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ năm (05/4):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
 - Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại thị xã Bình Long (01 ngày).
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu (06/4):
Sáng & chiều:     
Trưởng Ban, các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan./.
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                               Nông Hồng Thức