23:43 EDT Chủ nhật, 17/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 16/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 16

Ngày ban hành 13/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 89 | Tải về : 72 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                              Đồng Xoài, ngày 13 tháng 4 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
 
 
Thứ hai (16/4):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới đợt I/2018. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Họp giao ban tuần 16/2018. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
          Cùng dự: Đ/c Thức (CVP).
Thứ ba (17/4):
Sáng:
­- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 do Ban Nội chính TW tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Các đồng chí lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ tư (18/4):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Họp Hội đồng xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
          - 8h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
          Cùng dự: Đ/c Danh, Dương, Đức.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ năm (19/4):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Khiêm (Đại biểu, dự hội nghị đến hết ngày 20/4/2018).
- 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài đấu tranh, phản bác âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh (01 ngày).
Cùng dự: Đ/c Tú, Hà, Nhã, Tuyết Anh.
          - 8h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Huyện ủy Lộc Ninh.
          Cùng dự: Đ/c Danh, Dương, Đức.
­- 8h00: Đ/c Thạch Sơn: Dự hội nghị giao ban ngành y tế quý I/2018 do Sở Y tế tổ chức. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Quân dân y 16.
          - Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
                - 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          Cùng dự: Đ/c Danh, Dương, Đức.
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.         
Thứ sáu (20/4):
Sáng:         
­- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh): Chủ trì họp Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh.   
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 13h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các Tỉnh ủy do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng (đi xe chung với Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Cùng dựĐ/c Quân, Nhã.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                      Đã ký
                                                                              Nông Hồng Thức