08:53 ICT Thứ hai, 23/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 18/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 18

Ngày ban hành 29/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 103 | Tải về : 56 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TUYÊN GIÁO                                Đồng Xoài, ngày 27 tháng 4 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
 
Thứ hai (30/4) và Thứ ba (01/5):
- Lãnh đạo Ban, CBCC: Nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4)  và quốc tế Lao động (01/5).
- Đồng chí bảo vệ: Trực cơ quan 24/24 giờ, cả 02 ngày nghỉ lễ.
Thứ tư (02/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Ban VHXH -HĐND tỉnh):
+ 08h00 – 09h00: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
+ 9h00: Dự hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B – HĐND tỉnh.
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- 9h00: Đ/c Thức, Khiêm, Tú, Đức: Họp chi ủy định kỳ tháng 4/2018. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
Nội dung:    - Bàn giao công việc của bí thư chi bộ.
                     - Chuẩn bị nội dung họp chi bộ tháng 4/2018.
Kính mời đồng chí Nguyễn Công Sởi dự họp (đ/c Thức mời).
Chiều:
- 13h30 - 14h30: Các đ/c đảng viên: Họp chi bộ định kỳ tháng 4/2018.
- 14h30 - 15h00: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Họp lãnh đạo Ban tuần 18/2018. Cùng dự: Đ/c Thức.
- 15h15: CBCC cơ quan: Họp cơ quan định kỳ tháng 4/2018.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thứ năm (03/5):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW tại Sở Y tế.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị ủy do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
­          - 7h30: Đ/c Đức: Dự khai mạc Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức,      phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm        2018 do huyện ủy Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú    Riềng, huyện Phú Riềng.
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện      Bù Đốp (01 ngày).
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 5/2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan. Cùng dự: Đ/c Tú, Nhã. Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 159-GM/BTGTU ngày 24/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
          - Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu (04/5):
Sáng:
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan./.
                                                                                    T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                            Đã ký
                                                                                   Nông Hồng Thức