00:14 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 21/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 21

Ngày ban hành 20/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 48 | Tải về : 23 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TUYÊN GIÁO                                             Đồng Xoài, ngày 18 tháng 5 năm 2018
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)
 
Thứ hai (21/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Khiêm: Tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan cấp tỉnh năm 2018. Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh (đến hết ngày 25/5/2018).
- Đ/c Nhã, Tuyết Anh: Đi khảo sát DLXH đợt I/2018 tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
- Đ/c Hồng Sơn, Thành Trung: Đi khảo sát DLXH đợt I/2018 tại thị xã Đồng Xoài.
Chiều:
13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì họp giao ban tuần 21/2018.
Thành phần: Các phó trưởng Ban, trưởng, phó các phòng.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thứ ba (22/5):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ số 7 về kiểm tra, thẩm định đề án theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy): Chủ trì thẩm định Đề án của Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Lê Thi Xuân Trang – UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đi kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. Địa điểm: xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Gia Mập (01 ngày).
- Đ/c Nhã, Cẩm Hà: Đi khảo sát DLXH đợt I/2018 tại thị xã Phước Long.
- Đ/c Tú, Thành Trung: Đi khảo sát DLXH đợt I/2018 tại huyện Phú Riềng. 
Chiều:
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ số 7 về kiểm tra, thẩm định đề án theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy): Chủ trì thẩm định Đề án của Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Lao động, Thương binh và xã hội về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 13h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Lê Thi Xuân Trang - UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đi kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ tư (23/5):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ số 7 về kiểm tra, thẩm định đề án theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy): Chủ trì thẩm định Đề án của Sở Khoa học - Công nghệ  và Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Dương: Đi học tại TP Hồ Chí Minh (đến hết ngày 24/5/2018).
- Đ/c Tú, Thành Trung: Đi khảo sát DLXH đợt I/2018 tại huyện Lộc Ninh.
Chiều:
­- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ năm (24/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Gia Mập (01 ngày).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng đoàn giám sát 961): Chủ trì họp đoàn giám sát 961 Tỉnh ủy để thông qua kế hoạch, đề cương giám sát.
Cùng dự: Đ/c Thức. Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 01 –GM/ĐGS ngày 18/5/2018 của Đoàn giám sát 961 Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu (25/5):
Sáng & chiều:
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Văn Tư (PB): Nghỉ phép.
          - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
                                                                                 T/L TRƯỞNG BAN
                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                        Đã ký
             
                                                                                 Nông Hồng Thức