00:15 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 22/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 22

Ngày ban hành 26/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 46 | Tải về : 40 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN TUYÊN GIÁO                                                         Đồng Xoài, ngày 25 tháng 5 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
 

 
Thứ hai (28/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp theo lịch của Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy (cả ngày).
            - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
            Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ ba (29/5):
Sáng:
­- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự hội nghị triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 và Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ do Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức. Địa điểm:  Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
- 8h00: Đ/c Danh: Dự hội thảo “Lịch sử LLVT nhân dân huyện Chơn Thành, giai đoạn 1945-2015” (lần 2). Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Chơn Thành.
Chiều:
            13h30: Trưởng Ban, các phó trưởng Ban: Giao ban công tác tuần 22/2018.
            Cùng dự: CVP. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thứ tư (30/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
­            Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
 Thứ năm (31/5):
Sáng và chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu (01/6):
Sáng
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): dự Hội nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Địa điểm:  Hội trường Tỉnh ủy.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen thưởng cấp Nhà nước đợt/2018. Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
                                                                                                
                                                                                                 T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                              Đã ký
                                                                                                Nông Hồng Thức