22:22 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 26/2018
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 26

Ngày ban hành 24/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 45 | Tải về : 26 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN TUYÊN GIÁO                                                         Bình Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 26 (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
 
Thứ hai (25/6):
Sáng:
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh):
+ 7h30 - 8h30: Họp giao ban tuần 26/2018. Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
          Thành phần:  các phó trưởng Ban, trưởng, phó các phòng.
          + 8h45: Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
          - 13h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt huyện Bù Đăng tại huyện Bù Đăng.
          - Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ ba (26/6):
Sáng:
7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì hội nghị giao ban công tác       tuyên giáo và giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng         đầu năm 2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: các phó trưởng Ban, trưởng, phó các phòng, đ/c Hùng. Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 176-GM/BTGTU ngày 22/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:
- 16h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án 67): Chủ trì họp Tổ xây dựng Đề án 67 (Đề án hợp nhất Báo và Đài PT-TH tỉnh). Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Đ/c Nhâm (PBTT), đ/c Thức. Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 174-GM/TXDĐA ngày 21/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
­- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Thứ tư (27/6):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, UVTV Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ Khối CCQ tỉnh): Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (2015-2020). Địa điểm: Hội trường ĐUK các  cơ quan tỉnh.
          Cùng dự: Đ/c Thức, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Ban VHXH- HĐND tỉnh): Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A - HĐND tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ năm (28/6):
Sáng:
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự           hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Hội trường tỉnh (01 ngày).
- 9h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự lễ trao sổ hưu cho đồng chí Đặng Gia Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Cùng dự:  Đ/c Thức.
- 7h30: Đ/c Nhã: Dự sinh hoạt sỹ quan dự bị do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã Đồng Xoài.
- 8h30: Dung, Hà, Ngọc, Tuấn: Dự hội nghị nói chuyện chuyên đề do Câu lạc bộ nữ trí thức tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Chiều:
Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB):
- 14h00: Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (2015-2020). Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
- 17h00: Dự liên hoan chia tay đồng chí Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thứ sáu (29/6):
Sáng & Chiều:
7h30: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Địa điểm: Hội trường tỉnh (01 ngày). Cùng dự: Lãnh đạo các phòng.                                            
                                                                               K/T TRƯỞNG BAN
                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                              Đã ký
                                                                             Nguyễn Thị Minh Nhâm