20:06 ICT Thứ tư, 20/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 44/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 44

Ngày ban hành 27/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 99 | Tải về : 65 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                           Đồng Xoài, ngày 27 tháng 10 năm 2017
                   *
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 44 (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017)
 
Thứ hai (30/10):
Sáng:
 
- 7h45 - 8h30: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng ban: Hội ý lãnh đạo Ban tuần thứ 44/2017. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự:  Đ/c Thức - CVP.
 
- 9h00 – 10h00:  Đ/c Nguyễn Công Sởi (TB), Thức, Tú, Khiêm. Đức: Họp chi ủy tại hội trường A cơ quan.
 
- 10h00: Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì làm việc với phòng Tuyên truyền, Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ tại Hội trường A cơ quan.
 
          - Đ/c Dương: Đi thực tế lớp Cao học tại Hà Nội (đến hết ngày 05/11/2017).
 
          Chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi công tác tại Hà Nội.
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Công Sởi (TB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
          - 13h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự cho cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Địa điểm: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
          Đ/c Tú, Khiêm: Dự nghe thông tin thời sự theo triệu tập của Đảng ủy Khối.
 
Thứ ba (31/10):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Dự kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV (theo Chương trình của Thường trực HĐND tỉnh) tại Hà Nội (đến hết ngày 02/11/2017).
 
- Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT tại Bù Đăng (01 ngày).
 
- 8h00: Đ/c Khiêm, UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh: Tham gia đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức tỉnh làm việc tại Công đoàn Sở Tài nguyên - Môi trường.
 
- 7h30: Đ/c Đức: Dự tọa đàm kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2017) của Bác Hồ, do huyện ủy Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Riềng.
 
Chiều:
 
- Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
          - 14h00: Đ/c Khiêm, UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh: Tham gia đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức tỉnh làm việc tại Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
 
Thứ tư (01/11):
Sáng:
 
- 8h00 - 9h00: CBCC: Họp Công đoàn và triển khai “Ngày pháp luật” tháng 10/2017. BCV: Văn phòng bố trí.
 
- 9h00: Các đ/c đảng viên: Họp chi bộ định kỳ tháng 10/2017. Địa điểm: tại Hội trường A cơ quan.
 
Chiều:
 
          Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm (02/11):
Sáng:
 
          - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (đến hết ngày 03/11/2017).
Cùng dự:  Đ/c Danh.
 
- 8h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Họp đoàn kiểm tra 746 của Tỉnh ủy tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
- 8h00: Đ/c Khiêm, UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh: Tham gia đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức làm việc tại Công đoàn Cục thuế tỉnh.
 
 
 
Chiều:
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 14h00: Đ/c Khiêm, UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh: Tham gia đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức tỉnh làm việc tại Công đoàn Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
Thứ sáu (03/11):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng đoàn kiểm tra 756 của Tỉnh ủy): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh lần thứ VI/2017. Địa điểm: Hội trường B cơ quan. Cùng dựĐ/c Tú, Hà.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo giấy mời số 123-GM/BTGTU ngày 27/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 8h00: Đ/c Quân: Dự làm việc với Đoàn Hội đồng di sản văn hóa quốc gia về đánh giá và đề nghị công nhận hiện vật Đàn đá ở Bình Phước là bảo vật quốc gia. Địa điểm: phòng họp Sở Văn hóa - Thể thể & Du lịch.
 
Chiều:
 
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
 
          - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.      
 
                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                         (Đã ký)
                                                                                     
                                                                                Nông Hồng Thức