07:47 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 45/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 45

Ngày ban hành 04/11/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 155 | Tải về : 82 Tải về
Nội dung chi tiết
  TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN TUYÊN GIÁO                           Đồng Xoài, ngày 04 tháng  11  năm 2016
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 45 (từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016)
 
 
Thứ hai  (07/11):
Sáng:
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016 theo kế hoạch của Ủy ban MTTQVN tỉnh. Địa điểm: ấp Thanh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
Cùng dự: Đ/c Nhã.
 
- Các đ/c Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
- 14h00: Lãnh đạo ban: Họp thông qua Chương trình công tác năm 2017 (những việc cần xin ý kiến Tỉnh ủy) tại HT A cơ quan.
(Các đ/c Phó trưởng ban chỉ đạo, rà soát nội dung công việc thuộc lĩnh vực được phân công, gửi Văn phòng Ban trước 9h00 cùng ngày để tổng hợp). 
 
- 13h30: Đ/c Triều: Triển khai hội nghị Thông tin thời sự tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Dự nghe thông tin thời sự:  Đ/c Tú (CUV), đ/c Khiêm (CUV- Bí thư Chi đoàn).
 
Thứ ba (08/11):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị năm 2016. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh (đến hết ngày 09/11/2016).
Cùng dự:  Đ/c Danh, Dương.
 
- 11h00: Lãnh đạo ban: Tiếp cơm trưa Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Cùng dự:  Đ/c Thức.
 
 
 
Chiều:
 
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc với Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự:   Đ/c Thức, Giang, Hùng, Bình.
 
- Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 17h00: Lãnh đạo ban: Tiếp cơm tối Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Cùng dự:  Các đ/c cùng dự làm việc.
 
Thứ tư (09/11):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
 
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng BCĐ các ngày lễ tỉnh): Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy công tác chuẩn bị các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
          Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT).
         
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm (10/11):
Sáng:
 
- 9h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Cùng đ/c Nguyễn Tiến Dũng - PCT.UBND tỉnh làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Nội dung: Kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị từ đầu năm 2016 đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2016 và việc thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng, phát thanh, truyền hình.
Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình.
Cùng dự:   Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Tú.
 
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Báo cáo Trưởng ban kết quả chuẩn bị các nội dung, chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Phòng làm việc Trưởng ban.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Quân.
 
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu (11/11):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2016. Địa điểm: phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Lãnh đạo các phòng, CBCC trung tâm.
 
- 6h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Chiều:
 
- Lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
 
                                                                                            T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
                                                                                            
                       
 
 
                                                                                             Nông Hồng Thức