07:46 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 47/2016
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 47

Ngày ban hành 18/11/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 147 | Tải về : 83 Tải về
Nội dung chi tiết
  TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN TUYÊN GIÁO                         Đồng Xoài, ngày 18 tháng  11  năm 2016
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 47 (từ ngày 19/11/2016 đến ngày 25/11/2016)
 
Thứ bảy (19/11):
 
- 9h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Công tác số 5. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chủ nhật (20/11):
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường tỉnh (đến hết ngày 21/11/2016).
Thứ hai (21/11):
Sáng:
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Tiếp tục dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường tỉnh (đến hết ngày).
 
          - Các đ/c phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Họp Đoàn kiểm tra 422 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- Các phòng, trung tâm: Tổ chức họp phòng kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức năm 2016; xét thi đua, khen thưởng năm 2016 của phòng mình theo hướng dẫn của Văn phòng Ban. Thời hạn: đến hết tuần; nộp biên bản cuộc họp về Văn phòng Ban trong chiều ngày 25/11/2016.
Thứ ba (22/11):
Sáng:
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Địa điểm: phòng họp C - HĐND tỉnh.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Đi kiểm tra theo Đoàn kiểm tra 422 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (đến hết ngày 24/11/2016).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở. Địa điểm: Đảng ủy Công an tỉnh (01 ngày).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Họp lãnh đạo Ban định kỳ tuần thứ 47/2016. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
          Cùng dựĐ/c Thức.
 
Tối:   - 19h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” do Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tổ chức. Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước (đường vành đai hồ Suối Cam).
 
Thứ tư (23/11):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Tổ chỉ đạo công tác kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Địa điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm (24/11):
Sáng:         
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
          - 7h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự tại Cục hải quan tỉnh.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Văn phòng HĐND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu (25/11):
Sáng:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa X. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
 - 6h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
- 9h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C10 Bình Phước. Địa điểm: Trường Chính trị.
Chiều:
          - Đ/c Trưởng ban, các đ/c phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
- 14h00: Đ/c Danh, Quang Trung: Họp về xây dựng kế hoạch viết Lịch sử Tỉnh đoàn Bình Dương. Địa điểm: Tỉnh đoàn Bình Dương.
 
                                                                                      T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                             
                                                                                     
                  
 
                                                                                        Nông Hồng Thức