23:24 EDT Thứ ba, 22/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch BTGTU tuần thứ 48/2017
Về việc / trích yếu

Lịch BTGTU tuần thứ 48

Ngày ban hành 26/11/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nông Hồng Thức
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 93 | Tải về : 59 Tải về
Nội dung chi tiết
TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  BAN TUYÊN GIÁO                           Đồng Xoài, ngày 24 tháng 11 năm 2017
                   *
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 48 (từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2017)
 
Chủ nhật (26/11):
Chiều:
 
18h00: Đ/c Trưởng ban, phó trưởng ban: Tiếp khách tại Nhà khách tỉnh.
Cùng dự:  Thức, Giang, Đức.
Đón khách: Theo Thông báo số 125-TB/BTGTU ngày 24/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Thứ hai (27/11):
Sáng:
 
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự hội nghị công tác tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cụm miền Đông Nam bộ 6 tháng cuối năm 2017 (do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự:   Đ/c Thức - CVP.
Tiếp khách, phục vụ hội nghị: theo Thông báo số 125-TB/BTGTU nêu trên.
         
          - Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- Đ/c Dung: Đi thực tế lớp Trung cấp LLCT tại huyện Lộc Ninh (đến hết tuần).
 
          Chiều:
                  
          - 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban đề thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
 
          - 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự họp đánh giá 01 năm kết quả phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Địa điểm: phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
 
          - Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba (28/11):
Sáng& chiều:
 
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy (01 ngày).
 
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
 
 Thứ tư (29/11):
Sáng & chiều:
 
8h00: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng ban: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Địa điểm: Hội trường tỉnh (thời gian: 1,5 ngày).
Cùng dự:  Trưởng, phó các phòng.
 Thứ năm (30/11):
Sáng:
 
8h00: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng ban: Tiếp tục dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Cùng dự:  Trưởng, phó các phòng.
 
Chiều:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB):
 
- 13h30 – 14h50: Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Phòng họp C- HĐND tỉnh.
 
- 15h00: Dự họp Đảng đoàn Hội Văn học - Nghệ tỉnh. Địa điểm: Văn phòng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
Cùng dự:   Đ/c Tư (PB, UVBCH Hội Văn học - Nghệ thuật).
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Họp Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh. Địa điểm: Sở Khoa học & Công nghệ.
 
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
  
Thứ sáu (01/12):
Sáng:
­
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì Họp nhóm kỹ thuật Đề án an ninh tư tưởng trên mạng xã hội. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dựĐ/c Nhâm (PBTT), đ/c Tú.
 
- Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
- 7h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Đ/c Khiêm (Chi ủy viên): Dự hội nghị theo triệu tập của Đảng ủy Khối.
  
Chiều:
 
14h00 – 15h00: Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Họp giao ban tuần thứ 48/2017. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Trưởng, phó các phòng.
 
 
                                                                              T/L TRƯỞNG BAN
                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                         (Đã ký)                                                                                
                                                                                Nông Hồng Thức