05:02 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần 41
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần 41

Ngày ban hành 06/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 129 | Tải về : 89 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                     Đồng Xoài, ngày 06 tháng 10 năm 2017
                   *
 
 
                                      LỊCH LÀM VIỆC
                        CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
          (tuần thứ 41, từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017)

Thứ hai (09/10):
Sáng:          - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ 17.
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 2 và thành viên Tổ đề tài.
Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Thứ ba (10/10):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy ( UV UBKTTU), PNV3 CQ UBKTTU, làm việc với Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan ( UV UBKTTU), dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
Địa điểm: tại Hội trường A – Trường Chính trị.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự sinh hoạt Chi bộ 3 – Đảng ủy Nông trường Thọ Sơn.
Địa điểm: tại Chi bộ 3, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
Thứ tư (11/10):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 12 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 1 CQ UBKTTU, Thành viên tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) ủy quyền đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), tham gia công tác cùng Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian: Cả ngày
Địa điểm: tại Thị xã Đồng Xoài.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), tham  gia họp Đoàn Giám sát 602 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ năm (12/10):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), dự Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo và giao ban công tác Dân vận quý III năm 2017.
Địa điểm: tại Hội trường B – Công an tỉnh.
- 09 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), dự Lễ Khánh thành nhà máy nước Phước Long.
Địa điểm: tại Đồi 230, KP5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
- 07 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (PTP phụ trách PNV1 CQ UBKTTU), tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chơn Thành.
- 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), tham  gia họp Đoàn Kiểm tra 756 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), dự làm việc với Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty Cao su Lộc Ninh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU), Phòng nghiệp vụ 3 CQ UBKTTU.
Địa điểm: tại Đảng ủy Công ty cao su Lộc Ninh.
Thứ sáu (13/10):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn 661 của Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo quyết định số 661-QĐ/TU, ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chơn Thành.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ 12 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 2 CQ UBKTTU, Thành viên tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                                                             
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                                                              
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
                                                  đã ký
 
 
 

Nguyễn Khắc Thọ