04:54 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 01/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 01

Ngày ban hành 02/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 93 | Tải về : 69 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                                   Đồng Xoài, ngày 29 tháng 12 năm 2017
                    *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 01, từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2018)
 
Thứ hai (01/01): Thành viên UBKT Tỉnh ủy nghỉ Tết Dương lịch năm 2018.
Thứ ba (02/01):
Sáng:         - 09 giờ 00: Hội ý Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 07 giờ 30: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU, Phó đoàn 56), chủ trì Đoàn Kiểm tra 56 đi công tác Chơn Thành.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Phát (TPNV3), đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2).
Địa điểm: tại huyện Chơn Thành.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ ĐUKDN tỉnh năm 2017.
Địa điểm: tại Phòng họp Ban Thường vụ ĐUKDN tỉnh.
Thứ tư (03/01):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài năm 2017.
Thời gian: 02 ngày: 03/01 – 04/01/2017.
Địa điểm: tại Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài.
- 07 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp năm 2017.
Địa điểm: tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị  Loan (UV UBKTTU), Phòng NV3 Cơ quan UBKTTU, làm việc với công dân để nắm tình hình.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ năm (04/01):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2017.
Thành phần: Thường trực UBKTTU, đại diện Chi bộ, đại diện Công đoàn, đại diện Chi đoàn, lãnh đạo các Phòng.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.     
- 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cao su Sông Bé năm 2017.
Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cao su Sông Bé.
Chiều:        - 15 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban HĐND tỉnh và triển khai công tác năm 2018.
Địa điểm: tại Phòng họp C – HĐND tỉnh.
Thứ sáu (05/01):
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT), đ/c Vũ Lương (PCN), đ/c Tạ Thu Thủy (UV), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV), đ/c Nguyễn Tiến Phát (TPNV3), đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP), đ/c Lê Văn Đông (PTPNV1).
 Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                  
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                          
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
đã ký
 
 

Nguyễn Khắc Thọ