06:55 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 14/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 14

Ngày ban hành 01/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 104 | Tải về : 65 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                                 Đồng Xoài, ngày 30 tháng 03 năm 2018
                    *
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 14, từ ngày 02/04 đến ngày 06/04/2018)
 
Thứ hai (02/04):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), dự họp Ban Chấp hành huyện Đồng Phú lần thứ 17 (mở rộng).
Địa điểm: tại Trung tâm BDCT huyện Đồng Phú.
Thứ ba (03/04):
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTP NV1 CQ UBKTTU) dự làm việc với Huyện ủy Lộc Ninh.
 Địa điểm: tại Huyện ủy Lộc Ninh.
 - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PCVP CQ UBKTTU), dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Địa điểm: tại Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Thứ (04/04):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 4/2018.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự họp Ban Chấp hành huyện Bù Gia Mập lần thứ 12 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Thành viên Phòng Nghiệp vụ 2, CQ UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện Phú Riềng.
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), dự họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm (05/04):
Sáng:         - 07 giờ 30: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 – Khóa X.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ sáu (06/04):
- 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTTU), chủ trì họp Tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, đc Vũ Lương, đ/c Đỗ Mạnh Cường, đ/c Tạ Thu Thủy, đ/c Nguyễn Thị Loan, đ/c Nguyễn Tiến Phát, đ/c Bùi Thị Giang, đ/c Nguyễn Khắc Thọ, đ/c Lê Văn Đông.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;             
- VP, các Phòng nghiệp vụ;         
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khắc Thọ