08:51 ICT Thứ hai, 23/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 18/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 18

Ngày ban hành 02/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 95 | Tải về : 42 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                         Đồng Xoài, ngày 27 tháng 4 năm 2018
                 *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 18, từ ngày 30/04 đến ngày 04/5/2018)
 
 
 
Thứ hai, thứ ba (30/4, 01/5): Các đồng chí Thành viên UBKT TU nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
Thứ (02/5):
Sáng:         - 08 giờ :Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) họp Đảng đoàn HĐND tỉnh; họp Hội nghị liên tịch giữa TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban TT UBMTTQ VN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.
Địa điểm: tại phòng họp B – HĐND tỉnh.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) chủ trì họp Đoàn xem xét thi hành kỷ luật đảng viên.
Thành phần: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) và Thành viên Đoàn.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (03/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự Hội nghị ký kết QCPH  giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị ủy.
Địa điểm: tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Sở NN&PTNT.
Địa điểm: tại Sở NN&PTNT .
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) triển khai Quyết định, kế hoạch xem xét thi hành kỷ luật đảng viên.
Thành phần: Thành viên Đoàn.
Địa điểm: tại Sở Khoa học, Công nghệ.
Thứ sáu (04/5):
Sáng:         - 07 giờ 30:Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2018.
Nội dung: thông qua dự thảo các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;     
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                          
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
    ĐÃ KÝ
 
 
 

Nguyễn Khắc Thọ