00:16 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 21/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 21

Ngày ban hành 20/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 83 | Tải về : 57 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                         Đồng Xoài, ngày 18 tháng 5 năm 2018
                 *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 21, từ ngày 21/05 đến ngày 25/5/2018)
 
Thứ hai (21/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra số 62, 63 của UBKT Tỉnh ủy
                   Thành phần: đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) và các đồng chí thành viên đoàn.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
Thứ ba  (22/5):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) dự họp thẩm định đề án của một số sở ban ngành (thời gian: cả ngày)
Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy làm việc với Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh để chuẩn bị thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKT Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) đi công tác cùng đoàn Công an tỉnh.
Địa điểm: tại huyện Bù Gia Mập.
Thứ (23/5):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) dự họp thẩm định đề án của một số sở ban ngành.
Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp xét kết nạp lại đảng viên.
          Địa điểm: tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) làm việc với Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh.
                   Thành phần cùng đi: Thành viên Phòng NV1, CQ UBKTTU.
Địa điểm: tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh.
Thứ năm (24/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 62, 63 của UBKT Tỉnh ủy làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ.
                   Thành phần: đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) và các đồng chí thành viên đoàn.
Địa điểm: tại Sở KHCN.
Chiều:       - 14 giờ 00: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU) dự họp Đoàn giám sát số 961 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Địa điểm: tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện Chơn Thành.
Thứ sáu (25/5):
Sáng:        - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018
                   Nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng – khóa XII.
Địa điểm: tại Phòng hợp B, Tỉnh ủy.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Địa điểm: tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện Chơn Thành.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;        
- VP, các Phòng nghiệp vụ;    
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Khắc Thọ