19:52 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 23/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 23

Ngày ban hành 03/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Loan
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 69 | Tải về : 43 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                                             Đồng Xoài, ngày 01 tháng 6 năm 2018
                 *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 23, từ ngày 04/06 đến ngày 09/6/2018)
 
Thứ hai (04/6):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) đi giám sát theo Kế hoạch của HĐND tỉnh (Thời gian: cả ngày)
Địa điểm: tại huyện Đồng Phú.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU) làm việc với UBKT Huyện ủy Phú Riềng.
Thành phần: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra số 64 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại UBKT Huyện ủy Phú Riềng.
Thứ ba  (05/6):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) đi tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch của HĐND tỉnh (Thời gian: cả ngày)
Địa điểm: tại huyện Bù Đốp.
Thứ (06/6):
Sáng:           - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU) họp Đoàn kiểm tra số 64 của UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra số 64 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (07/5):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Thành phần: các đồng chí Thành viên Đoàn giám sát số 60 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Chiều:       - 15 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU) dự họp tổ công tác 824 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ sáu (08/6):
Sáng:          - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTTU) chủ trì họp Tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, đc Vũ Lương, đ/c Đỗ Mạnh Cường, đ/c Tạ Thu Thủy, đ/c Nguyễn Thị Loan, đ/c Nguyễn Tiến Phát, đ/c Bùi Thị Giang, đ/c Nguyễn Khắc Thọ, đ/c Lê Văn Đông.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Chiều:         - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 16/2018.
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Thứ bảy (09/6):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên họp thứ 07/2018.
                   Nội dung: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy báo cáo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;             
- VP, các Phòng nghiệp vụ;      
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
ỦY VIÊN UBKT PHỤ TRÁCH

 

  Đã ký
 
 
 Nguyễn Thị Loan