19:01 EDT Thứ hai, 23/04/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 28/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 28

Ngày ban hành 06/07/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Huỳnh Thị Phương Dung
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 116 | Tải về : 74 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                     Đồng Xoài, ngày 07 tháng 07 năm 2017
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 28, từ ngày 10/07 đến ngày 14/07/2017)
 
Thứ hai (10/07):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Thường trực UBKT TU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ ba (11/07):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh, khóa IX.
Thời gian: 02 ngày: từ ngày 11/7 – 12/7/2017.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh.
Thứ tư (12/07):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Địa điểm: Hà Nội.
Thứ năm (13/07):
Sáng:               - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU) họp Đoàn Giám sát số 660-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Thành phần: Theo Quyết định số Quyết định số 660-QĐ/TU ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
- 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), chủ trì đi công tác tại Hớn quản theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra số 47.
Thành phần: Theo Quyết định số 47-QĐ/UBKTTU, ngày 14/6/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại huyện Hớn Quản.
Thứ sáu (14/07):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Toàn thể CBCC và nhân viên cơ quan.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;           
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                   
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
(ĐÃ KÝ)
 
 

Huỳnh Thị Phương Dung