20:31 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 40/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 40

Ngày ban hành 02/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 110 | Tải về : 66 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                     Đồng Xoài, ngày 29 tháng 09 năm 2017
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 40, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2017)
Thứ hai (02/10):
Sáng:          - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì Đoàn Giám sát 661 làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 661-QĐ/TU, ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
Thứ ba (03/10):
Sáng:         - 07 giờ 30: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9/2017.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan ( UV UBKTTU), tham gia họp Đoàn 602.
Địa điểm: tại Tỉnh ủy.
Thứ tư (04/10):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), tham gia họp Đoàn Giám sát 660.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 660-QĐ/TU, ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn Kiểm tra số 746 của Tỉnh ủy.
Thời gian: 02 ngày từ 04/10 – 05/10/2017.
Địa điểm: tại huyện Bù Gia Mập.
Thứ năm (05/10):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 12 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 1 CQ UBKTTU, Thành viên tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 10 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 2 CQ UBKTTU, Thành viên tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn Giám sát của UBMTTQ tỉnh.
Thời gian: Cả ngày.
Địa điểm: tại Thị xã Đồng Xoài.
Chiều:          - 14 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c đảng viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Thứ sáu (06/10):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), PNV3 CQ UBKTTU làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng.
Địa điểm: tại Huyện ủy Phú Riềng.
- 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), dự Hội nghi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ 10 (mở rộng).
Thành phần cùng dự: Phòng nghiệp vụ 1 CQ UBKTTU, Thành viên tổ đề tài khoa học cấp tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì Đoàn Giám sát 661 thông qua báo cáo giám sát đ/c Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 661-QĐ/TU, ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;  
- VP, các Phòng nghiệp vụ;      
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
đã ký
 

Nguyễn Khắc Thọ