20:36 EDT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 43/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 43

Ngày ban hành 20/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Huỳnh Thị Phương Dung
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 121 | Tải về : 73 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                     Đồng Xoài, ngày 20 tháng 10 năm 2017
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(tuần thứ 43, từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017)
 
Thứ hai (23/10):
Sáng:          - 08 giờ 00: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 14.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (24/10):
Sáng:           - 08 giờ 00: Họp Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
Thứ tư (25/10):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017.
Thành phần: Theo quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 07 giờ 30: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), tham gia công tác cùng Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh.
Địa điểm: tại Thị xã Đồng Xoài.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), chủ trì Đoàn Kiểm tra số 55 triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Theo quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Thứ năm (26/10): Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (27/10):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), PNV1 CQ UBKTTU lấy phiếu khảo sát.
Địa điểm: tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
- 08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Loan (UV UBKTTU), PNV2 CQ UBKTTU lấy phiếu khảo sát.
Địa điểm: tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;            
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                    
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
 
 
 

 

Huỳnh Thị Phương Dung