07:57 EDT Chủ nhật, 27/05/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 47/2016
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 47

Ngày ban hành 18/11/2016
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 157 | Tải về : 99 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                    Đồng Xoài, ngày 18 tháng 11 năm 2016
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 47, từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2016)
Thứ bảy (19/11):
Sáng:         - 09 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), dự họp thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Công tác số 5.
Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
Chủ nhật (20/11):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp.
Thời gian: 02 ngày, từ ngày 20/11 đến 21/11/2016.
Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
Thứ hai (21/11):
Chiều:        - 13 giờ 30: Họp Đoàn kiểm tra theo quyết định số 422-QĐ/TU.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Huỳnh Hữu Thiết (TUV, Phó Trưởng BTCTU, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Công Sởi (Phó Trưởng BTGTU, Phó đoàn), đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1 CQ UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (CV PNV2 CQ UBKTTU, Thư ký).
Nội dung: Báo cáo tiến độ kết quả thẩm tra xác minh.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ ba (22/11):
Sáng:         - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKTTU.
Thành phần: Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 422 làm việc với BLĐ Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2013 - 2015.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Huỳnh Hữu Thiết (TUV, Phó Trưởng BTCTU, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Công Sởi (Phó Trưởng BTGTU, Phó đoàn), đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1 CQ UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (CV PNV2 CQ UBKTTU, Thư ký).
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 422 làm việc với Sở Nội vụ.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Huỳnh Hữu Thiết (TUV, Phó Trưởng BTCTU, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Công Sởi (Phó Trưởng BTGTU, Phó đoàn), đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1 CQ UBKTTU, Thành viên), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (CV PNV2 CQ UBKTTU, Thư ký).
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Thứ tư (23/11):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự họp Tổ chỉ đạo công tác kiểm điểm tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2016.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Địa điểm: tại Thanh tra tỉnh.
Chiều:        - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp B – HĐND tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Văn Điệp (CV PNV2 CQ UBKTTU), làm việc với đối tượng.
Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBKTTU.
Thứ năm (24/11):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng lớp thứ 2 năm 2016.
Địa điểm: tại Hội trường B – Công an tỉnh.
Chiều:        - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa IX.
Địa điểm: tại HĐND tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Đông (Phụ trách PNV1 CQ UBKTTU), tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng lớp thứ 2 năm 2016.
Địa điểm: tại Hội trường B – Công an tỉnh.
Thứ sáu (25/11):
Sáng:         - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 6 khóa X.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                                                             
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                                                               
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
 
                                                         đã ký
 
 

Nguyễn Khắc Thọ