04:55 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBKTTU tuần thứ 50/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBKTTU tuần thứ 50

Ngày ban hành 11/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban UBKT Tỉnh uỷ
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Thọ
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban xây dựng đảng
Xem : 149 | Tải về : 67 Tải về
Nội dung chi tiết
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                                                     Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2017
                    *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 50, từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017)
 
Thứ hai (11/12):
Sáng:            - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP Cơ quan UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
  - 10 giờ 30: Họp Liên tịch CQ UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Ban lãnh đạo CQ UBKTTU, Cấp ủy Chi bộ CQ, BCH Công đoàn CQ, đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP Cơ quan UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKTTU.
                    - 09 giờ 00: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), PNV3 CQ UBKTTU, làm việc với đảng viên.
Địa điểm: tại UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:          - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), PNV1 CQ UBKTTU, công bố Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Họp mặt chia tay đ/c Nguyễn Văn Hậu – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh.
                    - 13 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), PNV1 CQ UBKTTU, dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017.
Địa điểm: tại Hội trường A – Huyện ủy Bù Đốp.
                    - 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn 55), ủy quyền đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU, Phó đoàn 55), làm việc với đảng viên theo Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra số 55.
Thành phần: Theo Quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (12/12):
Sáng:            - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 13 (mở rộng).
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
                    - 07 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), chủ trì làm việc với đảng viên theo Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra số 55.
Thành phần: Theo Quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường CQ UBKT Tỉnh ủy.   
Chiều:          - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ 11 (mở rộng), tổng kết năm 2017.
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
                   - 14 giờ 00: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), PNV3 CQ UBKT Tỉnh ủy, làm việc với đảng viên.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ tư (13/12):
Sáng:           - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự họp Ban Đề thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều:          - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 19.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    - 13 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), chủ trì Đoàn kiểm tra số 55 làm việc với Sở KH&CN.
Thành phần: Theo Quyết định số 55-QĐ/UBKTTU, ngày 18/10/2017 của UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Sở KH&CN.
Thứ năm (14/12):
Sáng:            - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 13 (mở rộng).
Địa điểm: tại Huyện ủy Phú Riềng.
                    - 07 giờ 30: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 11 (mở rộng).
Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy.
                    - 07 giờ 45: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Địa điểm: tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:           - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ sở.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (CVP CQ UBKTTU), đ/c Bùi Duy Linh (KTV VP CQ UBKTTU).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKTTU.
Thứ sáu (15/12):
Sáng:         - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU), làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thành phần cùng đi: Phòng Nghiệp vụ 1 CQ UBKTTU.
Địa điểm: tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (TUV, PCNTT UBKTTU), đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 13 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
Thành phần cùng đi: Phòng Nghiệp vụ 3 CQ UBKTTU.
Địa điểm: tại Hội trường Thị ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Dũng (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ 18.
Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                 
- VP, các Phòng nghiệp vụ;                      
- Lái xe;
- Lưu Văn phòng UBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG

 
  
 

Nguyễn Khắc Thọ