06:51 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tỉnh tuần thứ 14/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tỉnh tuần thứ 14

Ngày ban hành 31/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 176 | Tải về : 83 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  30  tháng 3  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 31/3)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo): dự Lễ ra mắt Ban đại diện Giáo hội Báp Tít Việt Nam tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 02/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 15: Dự Lễ chào cờ tháng 4/2018.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Địa điểm: Tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc, các Phó Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; VPUB: LĐVP, phòng: NC, KT, KGVX.
- 10 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 dự án BT: KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh và Bắc tỉnh lỵ (Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn Bộ Tổng tham mưu đi kiểm tra SSCĐ và xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền địa bàn Quân khu 5,7,9 do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phước Nam - UVTW Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn.
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch của Đoàn công tác.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và Công ty TNHH MTV ô tô Tam Bình về đầu tư Nhà máy lắp ráp ô tô.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV ô tô Tam Bình (VP UBND tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh uỷ dự làm việc với Đoàn Bộ Tổng tham mưu về kiểm tra SSCĐ và xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền địa bàn Quân khu 5,7,9 do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phước Nam - UVTW Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo sắp xếp); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
THỨ BA (ngày 03/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 04/4/2018).
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP. KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện thị xã (trừ huyện Chơn Thành); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân..
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng kiểm điểm kết quả công tác quý I/2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp Trung tâm TTCH Công an tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và tình hình triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Hớn Quản.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Ban Dân tộc về một số chương trình hoạt động năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng làm việc PCT UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 04/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 4/2018, nội dung:
- Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê.
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo công tác cán bộ; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc về thu hồi dự án, về quy hoạch sử dụng đất và việc quản lý, sử dụng đất, rừng sau thu hồi từ Công ty TNHH SX-TM&DV B58.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe báo cáo tình hình bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp (Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành 475 ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ phó thường trực: Đi kiểm tra dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và Khu dân cư Thanh Bình, thị xã Bình Long (các đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu theo Kế hoạch số 56/KH-TCTLN ngày 19/3/2018 của Tổ Công tác LN475).
Cùng đi: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long; đại diện lãnh đạo Công ty Hải Vương (giao UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND thị xã Bình Long.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Nội vụ: Dự Lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng Hội nghị, tầng trệt khách sạn Daewoo Hà Nội, 360 Kim Mã, Hà Nội.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Hội thảo “Kiến tạo các chuỗi giá trị quan trọng cho hai nền kinh tế Việt Nam và Ôxtrâylia do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tỉnh Gia Lai.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và tình hình triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Bù Đốp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH SX-TM&DV B58 về kết quả quản lý bảo vệ rừng và kiến nghị của Công ty liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư trên diện tích trước đây đã giao khóa cho Ban Liên lạc Khối tình báo B58.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH SX-TM&DV B58 (Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác theo Công văn số 647/UBND-NC ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh (đến hết ngày 12/4/2018).
THỨ NĂM (ngày 05/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11/2018, nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018; (2) Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và quản lý tài sản Đảng năm 2017; (3) Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh uỷ năm 2017; (4) Bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ kiêm chức; (5) Tổng kết Đề án hỗ trợ đảng viên nghèo giai đoạn 2014 - 2017.
Cùng dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018 (theo Thư mời của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh uỷ dự họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc)
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; các doanh nghiệp: Becamex, Nam Sài Gòn, Hà Mỵ, Thành Phương, Vincom (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: LĐVP, phòng TH,
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng xác định giá khởi điểm bán đấu giá vườn cao su của Quỹ ASXH.
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Nguyễn Tấn Hùng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Vũ Văn Thắng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, đại diện lãnh đạo Quỹ ASXH, UBND huyện Lộc Ninh, Nguyễn Thị Thanh Liên, Bùi Văn Tâm - Sở Tài chính, Nguyễn Văn Long - Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Khắc Điệp, Trần Hữu Trí - Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thị Mỹ Duyên - Cục Thuế tỉnh, đơn vị tư vấn (Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 451/VPUBND-KT ngày 06/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 06/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Campuchia theo Kế hoạch (đến hết ngày 08/4/2018).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 19/2014-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 - 2017 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO hành chính công tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; các đơn vị tư vấn (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: Phòng TH, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực địa việc thăm dò, khai thác khoảng sản đá xây dựng tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài của Công ty TNHH Hùng Vương - Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thị xã Đồng Xoài; Công ty TNHH Hùng Vương Bình Phước (Sở TN&MT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 08 giờ 00 để cùng đi.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 07/4)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh: Dự họp mặt truyền thống Quân dân y - Chiến khu D lần thứ 29.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà hàng Mỹ Cảnh II, góc Lê Duẩn – Điện Biên Phủ - Phước Nguyên - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                           
                                                                                               
 
 
                                                                                   Phạm Thị Ánh Hoa