23:27 EDT Chủ nhật, 17/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 02/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 02

Ngày ban hành 05/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 218 | Tải về : 192 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 05  tháng 01  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 06/01)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu du lịch tâm linh Núi Bà Rá (theo chương trình riêng).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: đón, tiếp đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm tỉnh.
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 04/8/2018 của Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác theo Quyết định của UBND tỉnh (đến hết ngày 08/01/2018).
THỨ HAI (ngày 08/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự chào cờ tháng 01/2018.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 09 giờ 00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua Đề án thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh VP. UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
- 10 giờ 00: Nghe UBND huyện Chơn Thành báo cáo khó khăn vướng mắc và những kiến nghị trong bồi thường hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Becamex Bình Phước (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính tổ chức.
Mời dự: Lãnh đạo và đại các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, KBNN tỉnh; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến KBNN tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Thành phần: Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Võ Văn Mãng - GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Trương Thanh Dũng - GĐ Ngân hàng CSXH tỉnh, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Huỳnh Văn Nước - CT Hội CBB tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh Đoàn, đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
THỨ BA (ngày 09/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Thuế Bình Phước (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Cục Thuế tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải.
Địa điểm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải.
- 09 giờ 00: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.
Địa điểm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 07 giờ 30 tại thị xã Đồng Xoài
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Dự Hội nghị công tác quân sự - quốc phòng của Quân khu 7 năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Quân khu 7.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 02/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) Thông qua kế hoạch tổ chức tổng kết Đề án “hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014 – 2017”.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương thực hiện một số nội dung về công tác tuyên giáo năm 2017 (Tờ Trình số 98-TTr/BTG ngày 05/12/2017).
- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Quy định thực hiện Quy định số 09-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương về một số chế độ chi tiêu của các tỉnh, thành ủy.
- UBND tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành.
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh thông qua dự thảo văn kiện và đề án Ban chấp hành Hội khóa II nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Mời dự: Các thành viên BCH gồm các ông/bà: Nguyễn Thanh Quang - Nguyên Bí thư thị ủy Bình Long, Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Đỗ Đại Đồng - PCT. UBMTTQVN tỉnh, Trần Thị Ánh Tuyết - BT Huyện ủy Lộc Ninh, Hà Anh Dũng - BT Huyện ủy Bù Đốp, Trần Bá Chung - Phó CHT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huỳnh Văn Nước - CT Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tôn Ngọc Hạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phạm Hồng Khanh - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân, Huỳnh Trọng Thủy - GĐ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratié, Vũ Thị Thanh Hải - PTP Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ (Sở Ngoại vụ thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Ngoại vụ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
THỨ TƯ (ngày 10/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét việc triển khai thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương giai đoạn I (Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo theo Công văn số 2114/VPUB-KT ngày 18/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Cổ phần BOT Đồng Phú - Bình Dương; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Phú Sơn, huyện Bù Đăng.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường D1 nối dài (đoạn từ Lê Quý Đôn đến Lý Thường Kiệt) thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B đoạn từ bến xe Trung tâm đi xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm các ông/bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp Sở Tài chính.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Dân tộc, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước CN tỉnh Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự Lễ khánh thành Dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn 2.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Bình Dương (khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, GĐ Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương; VPUB: TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
- 14 giờ 00: Họp kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, GĐ Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương; VPUB: TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 11/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 07 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Trưởng BQL Khu kinh tế.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Huyện ủy Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của VNPT Bình Phước.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường lầu 3, VNPT Bình Phước.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Dự Hội nghị sơ kết công tác trợ giúp người khuyết tận năm 2017.
Thành phần: Theo thư mời của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Khách sạn Bom Bo.
- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo (2014 - 2017).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tầng 2, Nhà khách Văn phòng Chính phủ, số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Bưu điện tỉnh Bình Phước (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại sảnh 2, tầng lửng Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU (ngày 12/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2017 và kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường nhà A2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 07 giờ 30 tại thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Y tế Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Sở Y tế.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Ban Dân tộc.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa