16:41 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 03/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 03

Ngày ban hành 12/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 208 | Tải về : 108 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 12  tháng 01  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018)
 
 
THỨ BẢY (ngày 13/01)
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Trụ sở Tỉnh ủy.
CHỦ NHẬT (ngày 14/01)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 ngành Tòa án (Phòng NC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ HAI (ngày 15/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, đề xuất việc tiếp nhận ngành nghề vào khu công nghiệp Ledana, Hoa Lư tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
- 09 giờ 30: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, đề xuất việc giao đất 07ha cho Công an tỉnh để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo an ninh biên giới tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng: KT, NC.
- 10 giờ 30: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, đề xuất việc cho thuê đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư để thực hiện dự án cho các công ty.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
(Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung tài liệu và bản đồ quy hoạch, vị trí đất đối với từng nội dung báo cáo để trình chiếu tại cuộc họp).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng TTTU tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên  Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước theo Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 11/01/2018 của Tỉnh ủy (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp thông qua Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty Cao su Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, gồm các ông (bà): Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở Giao thông vận tải, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế, Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Nguyễn Đông Dần - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 16/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 01/2018, nội dung:
- Tổ thư ký Ban chỉ đạo theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy thông qua dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ về bổ sung nhân sự cấp ủy và kết nạp quần chúng vào Đảng.
- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới và  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Giám đốc Sở Y tế cùng dự, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Trưởng, phó các Phòng của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra một số sở, ngành, huyện, thị xã (do Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến VNPT Bình Phước.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài chính.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 17/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 03/2018:
- 07 giờ 30: Xét duyệt dự thảo Đề án của Huyện ủy Phú Riềng về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
- 09 giờ 30: Xét duyệt dự thảo Đề án của Huyện ủy Lộc Ninh về thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Khảo sát vị trí xin khai thác đá xây dựng của Công ty TNHH MTV VLXD Hoàng Kim Sơn tại Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
- 09 giờ 00: Kiểm tra tình hình thực hiện Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước, UBND thị xã Bình Long; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
- 10 giờ 00: Khảo sát vị trí đặt cổng chào Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết.
 4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ công bố chủ đầu tư và mở bán chính thức dự án Trung tâm thương mại và Khu dân cư Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm thương mại Bù Đốp.
 5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì họp giao ban trực tuyến quản lý nhà nước bưu chính - viễn thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp (Sở Thông tin và Truyền thông mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Pacific Health Care về đề xuất phương án đầu tư và xin chủ trương hợp tác đầu tư thành lập và xây dựng bệnh viện dịch vụ chất lượng cao tại tỉnh Bình Phước.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng giám sát xổ số tỉnh (Công ty TNHH MVT XSKT và DVTH Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mới dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Ngọc Sự - Chủ tịch Công ty TNHH MVT XSKT và DVTH Bình Phước, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huỳnh Văn Thành - TP PC46 Công an tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MVT XSKT và DVTH Bình Phước; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công ty TNHH MVT XSKT và DVTH Bình Phước.
THỨ NĂM (ngày 18/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với các Bộ ngành Trung ương (đến hết ngày 19/01/2018).
Cùng đi: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp đoàn thị trấn Yoshino - Nhật Bản xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực sản xuất gỗ, sản phẩm gỗ (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Ngoại vụ và Công ty Cổ phần SX-TM-DV và NN Hải Vương chuẩn bị nội dung, chương trình tiếp và làm việc).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Cổ phần SX-TM-DV và NN Hải Vương; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai kế hạoch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 (Văn phòng Ban ATGT tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018 Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hải quan Bình Phước (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Cục Hải quan Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Lâm Mỹ Hoa (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động và Thương binh xã hội, Trung tâm GDLĐ-TVL Minh Lập (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) Sở Tư pháp, UBND huyện Chơn Thành, UBND xã Minh Lập (Giao UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 15 giờ 30: Họp tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Thông và 44 hộ dân xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND xã Phước Minh (Giao UBND huyện Bù Gia Mập mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp đại diện lãnh đạo Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao và trao 02 xuất học bổng toàn phần chương trình cử nhân trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến Trường).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 19/01)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị lần thứ 10 - Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Thông báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 (Phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc, trí thức tiêu biểu, các mô hình học tập năm 2017.
Mời dự: Theo thư mời của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Hội nghị Quân chính năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa các Chi cục QLTT phía Nam 6 tháng cuối năm 2017 (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                        
                                                                                             
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa