03:27 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 04/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 04

Ngày ban hành 19/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 259 | Tải về : 164 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 19  tháng 01  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2018)
 
THỨ HAI (ngày 22/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tại thị xã Phước Long (theo Thư mời riêng của UBND tỉnh).
Cùng đi: LĐVP, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Đồi Bằng Lăng, Núi Bà Rá, thị xã Phước Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại thời gian qua, nhiệm vụ thời gian trước trong và sau tết Nguyên đán (Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Công Thương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự gặp mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, nội dung: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe báo cáo về thiết kế đường hoa khu vực Quảng trường tỉnh (UBND thị xã Đồng Xoài phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Đồng Xoài, Trung tâm Văn hóa tỉnh, đơn vị tư vấn, thiết kế (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 23/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Bù Đốp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: PCVP - Trưởng Ban TCD tỉnh, PCVP Lê Đức Long, PTB Tiếp công dân Nguyễn Minh Thắng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Bù Đốp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Xem xét việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú và dự án khu dân cư đất xây dựng trụ sở ngành Nông nghiệp và PTNT.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài (giao Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện dự án, UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016 - 2017 và phát động Hội thi lần thứ V, năm 2018 - 2019 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng: Dự Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 45 tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam về xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Khảo sát vị trí xây dựng bãi kiểm hóa tập trung tại KCN Chơn Thành.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Công ty CP Đầu tư CSHT KCN Chơn Thành (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Chơn Thành.
- 14 giờ 30: Khảo sát vị trí xin khai thác đá xây dựng của Công ty TNHH MTV VLXD Hoàng Kim Sơn tại Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
- 15 giờ 30: Khảo sát vị trí quy hoạch Khu dân cư nhà máy xi măng Minh Tâm.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hớn Quản, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty CP Thaigroup (UBND huyện Hớn Quản mời); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Nhà máy xi măng Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Y tếm Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh, KBNN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài PTTH tỉnh; UBND các huyện thị xã và cơ quan chuyên môn làm công tác dân tộc của các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Ban Dân tộc.
THỨ TƯ (ngày 24/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Tổ thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nội dung:
- Giải quyết kiến nghị của Công ty Trường Phát về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện khu dân cư; Dự án khu dân cư Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án của Công ty Hải Vương (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành, Bình Long; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng và Tổ giúp việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2017.
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - TP Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN; Phạm Thị Hồng Vân - PTP QLKH Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - TP. Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT; Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Đinh Công Cương - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); Các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long (Phòng KT cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 15 giờ 00: Làm việc với Công ty Viettel Bình Phước giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hợp tác công nghệ thông tin.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Viettel Bình Phước, CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh, lãnh đạo Trung tâm HCC, Trung tâm THCB, Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 25/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Họp xem xét giải quyết vấn đề góp vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé vào Công ty Becamex - Bình Phước; về tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, gồm các ông (bà): Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở Giao thông vận tải, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế, Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Nguyễn Đông Dần - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Phòng TH.
- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với Tổng giám đốc tập đoàn Asia infonet INC Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Công ty Becamex Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018 Công an tỉnh.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Trưởng phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Công an tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 thỏa thuận hợp tác thông tin 06 cơ quan báo chí.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã; Các cơ quan báo chí trong tỉnh; 06 đơn vị ký kết hợp tác với tỉnh Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2018, nội dung:
- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung  Đề án của Tỉnh ủy.
- Tổ chính sách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW theo Quyết định 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy thông qua: (1) chính sách đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, đối tượng thuộc diện dôi dư, tinh giản biên chế; (2) Quy định về chế độ khoán kinh phí hoạt động, khoán phụ cấp chức vụ.
Mời dự: PCT UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức xếp loại tổ chức, cá nhân; (2) Quy định về thi tuyển chức danh lãnh đạo và Quy chế thi tuyển (Giám đốc Sở Nội vụ cùng dự).
- UBND tỉnh báo cáo: (1) sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh (Trung tâm HCC chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (2) báo cáo thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo); (3) Phương án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung cùng dự, báo cáo)
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt những thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án thực hiện.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Y tế.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Y tế.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 26/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (giao Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm các ông, bà: Trần Văn Hướng - Cục trưởng Cục Thuế, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Đỗ Phước Hiệp - PGĐ KBNN tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó CCT Chi cục QLTT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thị Hoa - PGĐ Ngân hàng nhà nước tỉnh, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các huyện, thị xã là thành viên Ban Chỉ đạo; . Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành viên Tổ thường trực (giao Cục Thuế mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 Phòng họp A, UBND tỉnh
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với đoàn công tác khảo sát hiện trạng về việc thành lập phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài (Sở Nội vụ phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND  thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc, trí thức tiêu biểu, các mô hình học tập năm 2017.
Mời dự: Theo thư mời của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Y tế: Dự Hội nghị triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số  2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mời dự: Theo thư mời của Bộ Y tế (Giao Sở Y tế thông báo và mời thành phần theo Giấy mời số 32/GM-BYT ngày 12/01/2018 và Công văn số 200/BYT-VPB1 ngày 15/01/2018 của Bộ Y tế).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Công ty Viettel Bình Phước và Chi nhánh các huyện, thị xã.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 27/01)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Dự lễ khai mạc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính Tỉnh Bình Phước theo chỉ tiêu năm 2017.
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, PGĐ Sở Nội vụ (thư ký Hội đồng).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                               
 
 
                                                                                              Phan Xuân Linh