03:30 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 07+8/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 07+8

Ngày ban hành 10/02/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 176 | Tải về : 111 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                                          Bình Phước, ngày 09  tháng 02  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 + 08 (từ ngày 12/02 đến ngày 23/02/2018)
 
A. TUẦN 07
 
THỨ HAI (ngày 12/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018” (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp.
THỨ BA (ngày 13/02)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
THỨ TƯ (ngày 14/02, Hai chín Tết)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (đến hết ngày 20/02/2018) 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
THỨ NĂM (ngày 15/02, Ba mươi Tết)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018”.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Theo thư mời của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, các phòng.
Thời gian, địa điểm: 22 giờ 00 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
THỨ SÁU (ngày 16/02, mùng Một Tết)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
THỨ BẢY (ngày 17/02, mùng Hai Tết)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
 
CHỦ NHẬT (ngày 18/02, mùng Ba Tết)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Lê Đức Long và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
 
B. TUẦN 08
 
THỨ HAI (ngày 19/02, mùng Bốn Tết)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trực giải quyết công việc đột xuất.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
THỨ BA (ngày 20/02, mùng Năm Tết)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Trực giải quyết công việc đột xuất.
Cùng trực: PCVP UBND tỉnh Lê Đức Long và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 08/02/2017.
THỨ TƯ (ngày 21/02)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp mặt đầu năm và chúc Tết toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh, Đội cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Mời dự: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh, Đội cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch , các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 22/02)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
Chủ tịch , các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự tiệc tân niên 2018.
Mời dự: Theo thư mời của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Khuôn viên HĐND, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 23/02)
Chủ tịch , các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                                                  
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa