00:29 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 10/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 10

Ngày ban hành 03/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 223 | Tải về : 122 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                                          Bình Phước, ngày 02  tháng 3  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 05/3 đến ngày 09/3/2018)
 
THỨ HAI (ngày 05/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 15: Dự Lễ chào cờ tháng 3/2018.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh và Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu.
Địa điểm: Tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 09 giờ 00: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, GĐ Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, TP Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án KCN Becamex - Bình Phước và Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công một số dự án ngày 16/3/2018 (Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chơn Thành và nhà đầu tư chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trung tâm Hành chính công (Trung tâm Hành chính công chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC, KSTTHC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 600 giường bệnh (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 06/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thông qua báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành và Bù Gia Mập (Đoàn Thanh tra 1077 chuẩn bị hồ sơ, báo cáo).
Mời dự: Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Viện KSND tỉnh; UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Chơn Thành, Bù Gia Mập; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3/2018.
Mời dự: Các thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Kiểm tra Dự án 33 tại huyện Bù Gia Mập (cả ngày - Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung, chương trình).
Kính mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khu dự án 33, thôn 10, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do TTTU tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 6/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ.
- Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X - Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp tỉnh (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - Giám đốc Quỹ ĐTPT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Công ty Cây xanh Công Minh, Công ty TNHH DVTM Sơn Phát (giao Quỹ ĐTPT mời); VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
          TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự gặp mặt thành viên CLB trí thức và CLB Nữ trí thức đầu Xuân Mậu Tuất 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00 tại Khách sạn Sao Mai.
THỨ TƯ (ngày 07/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung:
- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW thông qua: Dự thảo Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20,21-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII (Giám đốc Sở Y tế chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi; Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 06 giờ 30: Dự Lễ phát động phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh.
- 08 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của USAID/VietNam về tình hình triển khai các hoạt động của trương hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam do USAID hỗ trợ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ.
- Văn phòng Tỉnh ủy: Thông qua Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X - Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thăm và làm việc với trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường CĐSP tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Trường PTDT nội trú tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 08/03)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty Hải Vương; Becamex - Bình Phước và một số doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất các dự án:
- Trạm thu phí - Nhà điều hành thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ An Lộc - Chiu Riu đoạn qua xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
- Dự án nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ An Lộc đi ngã ba Chiu Riu, huyện Lộc Ninh (giai đoạn 2).
- Công trình đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh đoạn qua địa bàn thị xã Bình Long và đoạn  qua địa bàn huyện Lộc Ninh.
- Dự án xây dựng 02 tuyến đường phục vụ công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (đường quy hoạch số 30 phần còn lại).
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - PGĐ Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính; Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp tổng kết công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Trần Văn Chung - Giám đốc Sở VH, TT&DL, Phan Văn Thảo - Giám đốc PT&TH, Lê Trường Sơn - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTBTT  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh, Thân Đức Tuấn - PCN Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hoàng Văn Thành - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Đỗ Văn Hờn - GĐ Công ty Điện lực Bình Phước, Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Xem xét phương án tuyến, quy mô đầu tư và nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng tuyến tránh Khu trung tâm Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết; phương án đầu tư xây dựng cổng chào Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
- 09 giờ 00: Xử lý việc chồng lấn hàng rào Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (Sở Giao thông vận tải mời), đơn vị tư vấn (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 10 giờ 00: Xem xét thống nhất việc nộp thuế của Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công ty Xi măng Hà Tiên 1; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Thành phần: Theo Thư mời của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh Bình Phước
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và mời các thành phần TW tham dự).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh; Thường trực HĐTĐKT tỉnh); Chủ tịch UBND, UBMTTQVN và Trưởng Công an các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các Công ty Cao su trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch và Trưởng Công an 15 xã trọng điểm của tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan (Công an tỉnh và các huyện, thị xã thông báo); VPUB: PCVP Lê Đức Long, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Công an tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịchUBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG