23:45 EDT Chủ nhật, 17/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 16/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 16

Ngày ban hành 13/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 232 | Tải về : 127 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  13  tháng 4  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 14/4)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ khai mạc Hội thao các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển khu vực Tây nguyên năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp mặt thân nhân gia đình chiến sĩ mới năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Tiểu đoàn 208/e736/ Bộ CHQS tỉnh (ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.
THỨ HAI (ngày 16/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải liên hệ Bộ Giao thông vận tải để chuẩn bị tài liệu, nội dung có liên quan).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành GTVT đóng trên địa bàn tỉnh (giao Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Chỉ đạo PCI về tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu năm 2018 (do Quân khu 7 tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng Hội nghị trực tuyến Quân khu 7 (số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nhiệm vụ chuyên môn của Sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành có Thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, TT HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 17/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển khu vực  biên giới – Tiểu dự án Bình Phước (dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT756 Minh Lập – Lộc Hiệp) do ADB tài trợ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên BCĐ gồm các ông/bà: GĐ Sở Giao thông vận tải, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Trương Văn Phúc – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh, Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành, PCT UBND huyện Hớn Quản; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT.
- 09 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ và Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công ty Becamex Bình Phước (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT, NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự triển khai công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bình Phước.
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Giám đốc và Kế toán trưởng: Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban Quản lý Khu kinh tế, 03 Ban QLDA ĐTXD các công trình (Giao thông vận tải, Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT), Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước; Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, Hớn Quản; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 144-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 30/3/2018).
Kính mời dự: Đại diện TTTU, TT. HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (kể cả LLVT); đại diện lãnh đạo các huyện, thị ủy, HĐND, UBND, Ban Dân vận, Văn phòng huyện, thị ủy, Văn phòng HĐND - UBND, phòng Nội vụ các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp thông qua phương án đặt tên đường đô thị xã Đồng Xoài và huyện Bù Gia Mập (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên đường gồm: đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban VHXH - HĐND tỉnh, Hội Cựu Chến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông báo đến các thành viên); đại diện lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài và huyện Bù Gia Mập; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
 THỨ TƯ (ngày 18/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng kiểm điểm kết quả công tác quý I/2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm TTCH Công an tỉnh.
- 10 giờ 00: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Tiền Giang do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Phú Quới; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Lễ ra mắt Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã; Tỉnh đoàn; các mạnh thường quân (Quỹ Đầu tư phát triển mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khảo sát thực tế khu vực xin khai thác khoáng sản của Công ty Thiên Phúc BP.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: tập trung lúc 06 giờ 30 tại trụ sở UBND tỉnh để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày theo Thông báo của Ban BVSKCB).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Lễ khai mạc Hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 19/4/2018).
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá, Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Mi, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Đi kiểm tra thực tế việc thực hiện công trình đường giao thông nội vùng Khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND huyện Lộc Ninh, các phòng ban liên quan của UBND huyện và UBND xã có công trình (UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: phòng KT.
Địa điểm: Khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh.
- 14 giờ 30: Làm việc tại UBND huyện Lộc Ninh.
Thành phần: Như trên.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày theo Thông báo của Ban BVSKCB).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đến hết ngày 20/4/2018).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt QNDB đang làm việc ở các KCN trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.
Địa điểm: Hội trường nhà công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
- Giám đốc Sở Y tế: Chủ trì Hội nghị giao ban ngành y tế quý I/2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Bệnh viện Quân dân y 16.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Văn Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Điều tra, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng cho các hộ dân ở vùng đệm của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lý Văn Dưỡng – TP QLKH Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
          TỐI:
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 20/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 11/2018 (cả ngày), nội dung:
UBND tỉnh báo cáo: (1) những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong triển khai thực hiện các dự án: Becamex - Bình Phước (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung); dự án đường Đồng Phú - Bình Dương (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung); Trung tâm thương mại Đồng Xoài, Phước Long, Chơn Thành, dự án Coop.mart tại huyện Đồng Phú, các dự án của Công ty Nam Sài Gòn (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung); (2) thực trạng và phương án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung); (3) báo cáo tình hình nợ tạm ứng ngân sách tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Phước Long, Chơn Thành, Đồng Phú; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp mặt Đội nữ pháo binh B11 - B83 phân khu 10 Bình Phước lần thứ IV năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày theo Thông báo của Ban BVSKCB).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Tài chính: Dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng (do Bộ Tài chính tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 15 tại Tầng 10 trụ sở Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Lãnh đạo Sở Y tế: Dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Vườn cây lưu niệm, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật để thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản sét gạch ngói xã An Khương, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV SXTM Đô Thành làm chủ đầu tư.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Tư vấn theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 11/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ; kế hoạch luân chuyển cán bộ.
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề án phát triển có kế thừa Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo đề xuất, kiến nghị của các ngành.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Ngọc Sự - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT&DVTH Bình Phước, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT UBMTTQVN tỉnh, Huỳnh Văn Thành - TP. PC46 Công an tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Hội diễn tiếng hát miền Đông lần thứ XVIII năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 147, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa)
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BẢY (ngày 21/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi họp mặt với cán bộ - chiến sỹ, gia đình cơ sở cách mạng Lữ đoàn 316 đặc công – biệt động.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường chỉ huy Lữ đoàn 429 Bộ Tư lệnh đặc công (xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).
CHỦ NHẬT (ngày 22/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Chương trình trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2018 khu vực Đông Nam bộ (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phước.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                    
                                                                           
                                                                                               
 
                                                                                                       
                                                                                      Phạm Thị Ánh Hoa