08:30 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 18/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 18/2017

Ngày ban hành 29/04/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 239 | Tải về : 180 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
                                                                                                                       Bình Phước, ngày 28 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2017)
  
THỨ HAI + THỨ BA (ngày 01, 02/5)
Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 03/5)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: Kinh tế, Tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã, Nội chính, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra đất thu hồi của Công ty Thuận Việt.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, BQL Khu kinh tế, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 9 giờ 00).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng quản lý Quỹ KH&CN (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên HĐQL Quỹ (các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Thị Lan Hương - CT Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN Bình Phước, Nguyễn Vũ Quế - PTP TH Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Văn Hiếu - CVP Quỹ)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp C.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án tại KCN Tân Khai II, huyện Hớn Quản (Đoàn Thanh tra 337 chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đoàn Thanh tra 337, đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Lê Đức Long, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp B.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé: Lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa Công ty (Sở Tài chính - Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Phú Quới - GĐ Sở TN&MT, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Lê Văn Mại - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở GTVT, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Huỳnh Thị Thùy Trang - CT Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Nguyễn Đông Dần - TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của TTTU với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo, những kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc của địa phương).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, BQL Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã: Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long; các Công ty TNHH MTV cao su: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh; Công ty CP cao su Đồng Phú; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ: Giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ đối với nguồn 35% Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2017 và chủ trương tất toán nguồn thu phí xe mô tô theo Công văn số 2127/UBND-KTTH ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh.
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Thị Lành - CVP Quỹ, Trần Hùng Việt - TP Kết cấu hạ tầng giao thông Sở GTVT, Nguyễn Trọng Tiến - PTP Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh quý I năm 2017 (Sở TT&TT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 878/QĐ-UBND (gồm các ông, bà: Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Văn Khánh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Huỳnh Văn Sách - PGĐ Công an tỉnh, Trần Bá Chung - Phó CHT BCHQS tỉnh, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các huyện, thị xã); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
THỨ NĂM (ngày 04/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh; CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, PCVP Lê Đức Long, các Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).

Mời họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Văn Uy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Huỳnh Hữu Thiết - Phó Trưởng ban TCTU, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Lộc Ninh (Công văn số 54/UBND-KTTH ngày 25/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Huyện ủy - UBND huyện Lộc Ninh, UBND các xã có liên quan (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), Công ty CP BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Hoa Lư (giao Sở GTVT mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, các Phòng: KT, TH, NC.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp thông qua:
- Báo cáo tổng kết công tác PCI năm 2016, báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCI (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI, kế hoạch khảo sát doanh nghiệp năm 2017, góp ý nội dung các câu hỏi của phiếu khảo sát (Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng Ban NCTU, Chánh án TAND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở VH-TT&DL, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trưởng BQL Khu kinh tế, Cục trưởng Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh: Xem xét, bổ sung tên đường vào ngân hàng tên đường, thông qua phương án đặt tên đường thị xã Phước Long, thông qua phương án đặt tên đường Quảng trường 6/1, thị xã Phước Long (Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH,TT&DL, Phan Xuân Linh - Phó CVP UBND tỉnh, Võ Tất Dũng      - PGĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Sở GTVT - Thành viên, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Văn Tư - Phó Trưởng Ban TGTU,  Vũ Thanh Ngữ - PTB Ban VHXH (HĐND tỉnh), Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Mạc Đình Huấn - Phó Bí thư TT Tỉnh Đoàn, Trương Thanh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Phạm Hiến - Ủy viên TT HVHNT tỉnh), UBND thị xã Phước Long; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp D.
THỨ SÁU (ngày 05/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế dự án cấp đất cho các đối tượng thiếu đất sản xuất tại huyện Bù Gia Mập (Sở NN&PTNT và UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, PCVP Lê Đức Long, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Khoảnh 1, Tiểu khu 42, Nông lâm trường Đak Mai, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 7 giờ 00: Dự khai mạc giải giao lưu VHVN - TDTT BGĐ Công an các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 6, Bộ Công an.
Địa điểm: Công an tỉnh.
- 8 giờ 30: Đi công tác TP. Hồ Chí Minh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Phong tặng và truy tặng Danh diệu “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng” (theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở KH&CN Trần Văn Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng theo quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Lý Văn Dưỡng  - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp báo về Hội nghị Quốc tế ngành điều Bình Phước 2017.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TGTU, Sở Công Thương, Sở TT&TT, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hội Điều Bình Phước, Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại số 135 Paster, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của TTTU với các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với một số tin Đường dây nóng và đơn thư.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở GT-VT, Sở KH-ĐT, Sở Nội vụ, Sở TN-MT, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB và XH, BQL Khu kinh tế, Liên đoàn lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự bế mạc, trao giải giao lưu VHVN - TDTT BGĐ Công an các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 6, Bộ Công an.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Công an tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
 
 
                                                                                                     ĐÃ KÝ
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa