08:56 ICT Thứ hai, 23/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 18/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 18

Ngày ban hành 29/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 164 | Tải về : 73 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                                     Bình Phước, ngày  27  tháng 4  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2018)
 
THỨ HAI (ngày 30/4) + THỨ BA (ngày 01/5)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).
CBCC Văn phòng UBND tỉnh: Trực cơ quan theo Thông báo số 855/TB-VPUB ngày 24/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ VietInfo, nội dung: giới thiệu về CNTT phục vụ trong xây dựng thành phố thông minh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 ngày 01/5/2018 tại phòng làm việc PCT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, UBND tỉnh.
 THỨ TƯ (ngày 02/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD, KSTTHC, Trung tâm: TH-CB, HCC).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.
Mời dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp B, HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực tỉnh ủy phiên thứ 12/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: thông qua kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
- UBND tỉnh báo cáo:
 (1) Thực trạng và đề xuất phương án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh (Sở Thông tin chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Chi nhánh Viettel Bình Phước.
(2) Công an tỉnh báo cáo tóm tắt về đề án camera giám sát an ninh, giao thông.
Mời dự: Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 (3) thông qua dự thảo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ.
(4) báo cáo tình hình giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng theo kết luận của TTTU và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Trung tâm hành chính công.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ, nội dung: Đánh giá tình hình quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở Giao thông vận tải, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Vương Đức Lâm - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Thị Lành - CVP Quỹ, Nguyễn Trọng Tiến - TP Kinh tế, VP. UBND tỉnh, Trần Hùng Việt - TP. KCHTNT, Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
 3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp bàn kế hoạch hoạt động hè năm 2018 (Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 03/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị ủy trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Trao Quyết định nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ Công tác 475 về dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và Khu dân cư Thanh Bình, thị xã Bình Long (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long; đại diện lãnh đạo Công ty Hải Vương (giao UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: Phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Sở Y tế.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Y tế và Trưởng các phòng, ban, Chi cục, Trung tâm, Bệnh viện thuộc Sở; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Y tế.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Trưởng Ban Dân tộc: Dự họp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống lịch sử ngành dân tộc nhân kỷ niệm 72 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2018). (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Dân tộc.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trảng cỏ Bù Lạch.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Hải Vương (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Trảng cỏ Bù Lạch.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Trưởng các phòng, ban, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Viễn thông tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ông/bà: Vũ Sao Sáng - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, CVP Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh, Chu Hồng Quảng - Giám đốc Chi nhánh Viettel Bình Phước; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 04/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 6/2018, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; nâng lương trước thời hạn năm 2018 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Thực hiện công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; Thông qua Kế hoạch luân chuyên cán bộ năm 2018; Kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế cho các ngành, địa phương, đơn vị.
- UBKT Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế công trình Hồ chứa nước Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng; sau đó làm việc tại UBND huyện Bù Đăng (Giao UBND huyện Bù Đăng bố trí phòng họp, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
 Cùng đi và làm việc: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Bù Đăng và các phòng chuyên môn có liên quan (UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại UBND huyện Bù Đăng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019), 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 25/01/2018, gồm các ông/bà: Nguyễn Văn Liên – CHT BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nguyễn Văn Phương - Chính ủy BCH BĐBP tỉnh, Hoàng Văn Thành - Phó Chính ủy BCH BP tỉnh, Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Vũ Sao Sáng - PGĐ Sở TT&TT, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Phan Văn Thảo - GĐ Đài PT- TH, Đoàn Như Viên - Tổng BT Báo Bình Phước, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Chung - GĐ Sở VH,TT&DL, Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh, Hoàng Nhật Tân - CT UBND huyện Lộc Ninh, Đoàn Văn Thảo - CT UBND huyện Bù Đốp, Lê Quang Oanh - CT UBND huyện Bù Gia Mập, Đỗ Đại Đồng - Phó CT UBNMTTQVN, Nguyễn Thị Xuân Hòa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - Phó TB TT Ban TG Tỉnh ủy, Điểu Huỳnh Sang - Phó TB TT Dân vận Tỉnh ủy, Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trương Thanh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Các thành viên Tổ giúp việc thuộc các đơn vị (BCH Bộ đội Biên phòng thông báo); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH,
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN ủy quyền Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng: Dự Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018 - 2019 do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sock Bom Bo (Xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                         
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa