08:05 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 19/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 19

Ngày ban hành 05/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 204 | Tải về : 104 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                                                                               Bình Phước, ngày  4  tháng 5  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018)
 
THỨ HAI (ngày 07/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước, UBND huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Bù Đăng; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 09 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 10 giờ 30: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo quy trình và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị khi thực hiện dự án PPP, dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP gồm Giám đốc các Sở: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Công Thương; VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng: KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trảng cỏ Bù Lạch.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Hải Vương (Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Trảng cỏ Bù Lạch.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế việc thực hiện công trình đường giao thông nội vùng khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa. Sau khi kiểm tra thực tế, làm việc tại UBND huyện Lộc Ninh (giao UBND huyện Lộc Ninh chuẩn bị phòng họp, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở KH&ĐT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 08/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời), đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 4/2018).
Mời dự: Thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT), đại diện lãnh đạo: NHNN Chi nhánh tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi tham quan học tập mô hình đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (cả ngày, theo Thư mời của Công ty Cổ phần Tập đoàn Pacific Healthcare).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ủy quyền ông Trần Văn Vân Giám đốc Sở KH&CN: Chủ trì họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ sản xuất cá rô phi toàn đực và đánh giá khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế của cá rô phi nuôi thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN; Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT; Lý Văn Dưỡng  - TP.QLKH, Sở KH&CN; Các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Sở KH&CN.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đối thoại với các hộ dân trong vùng thực hiện dự án Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng dự: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Giám đốc BQLRH Tà Thiết (UBND huyện Lộc Ninh mời); đại diện lãnh đạo 2 Đồn biên phòng có liên quan (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh mời); Chủ tịch UBND 02 xã và các hộ dân có liên quan (UBND huyện Lộc Ninh mời).VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Ban TCD, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá trị đầu tư diện tích trồng cao su cho Quỹ ASXH tỉnh (Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo và đề xuất nguồn kinh phí chi trả cho các công ty).
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Phạm Thụy Phương Thảo - PGĐ STC, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Thanh Bình - CT UBND huyện Bù Đăng, Lê Quang Oanh - CT UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND huyện Đồng Phú); thành viên Tổ giúp việc Hội đồng; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn kiểm tra số 702 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã: Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Lộc Ninh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 09/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khởi công công trình Cổng chào chính vào Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết và công trình khách sạn trong Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Mời dự: Giám đốc: Sở Văn hóa - TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở TC, Sở XD, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; các đơn vị thi công (Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh mời); Giám đốc Ban QLRPH Tà Thiết, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ tại ngã ba Đồng Tâm, Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận theo Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Điều Bình Phước, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến ĐT - TM&DL tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Họp triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018 (các Sở có nội dung trình kỳ họp chuẩn bị nội dung, báo cáo về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành, thực trạng hiện nay…).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng: NC, KGVX, KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
- 18 giờ 30: Dự Lễ bế mạc Hội trại huấn luyện “Chung dòng Sông Bé” lần thứ V, năm 2018 và công nhận Huấn luyện viên Hội LHTN Việt nam cấp tỉnh Bình Dương - Bình Phước.
Địa điểm: Tại Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
THỨ NĂM (ngày 10/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 11/5/2018).
Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tình hình khắc phục tình trạng phòng học tạm, mượn và xuống cấp trên địa bàn huyện Bù Đăng (cả ngày, giao UBND huyện Bù Đăng sắp xếp lộ trình đi kiểm tra và chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Bù Đăng; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại UBND huyện Bù Đăng để cùng đi.

CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương dự Lễ khai mạc và Hội thảo “Chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018) - Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây”.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30 tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
THỨ SÁU (ngày 11/5)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch kiểm tra Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Quỹ Phát triển KH&CN; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Phòng họp E, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra chương trình nhà ở xã hội khu vực thị xã Đồng Xoài.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tập trung tại UBND tỉnh để cùng đi.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 02 dự thảo: Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt (do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Lễ khai mạc chương trình kết hợp Quân - Dân y năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dự Hội thảo khoa học Du lịch quốc tế: Con đường kết nối văn hóa giữa các tỉnh, thành và cộng đồng của Việt Nam và Malaysia.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                         
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa