08:06 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 20/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 20

Ngày ban hành 13/05/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 149 | Tải về : 98 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                      Bình Phước, ngày  11  tháng 5  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018)
 
CHỦ NHẬT (ngày 13/5)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế: Dự Lễ khai mạc Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
THỨ HAI (ngày 14/5)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 00: Nghe Sở Xây dựng báo cáo việc thương thảo hợp đồng thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 08 giờ 30 : Họp giải quyết vướng mắc khó khăn trong thực hiện dự án của Công ty TNHH Ô tô Tam Bình (Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung theo Công văn số 790/VPUBND-TH ngày 10/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; Công ty TNHH Ô tô Tam Bình (Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT.
- 09 giờ 30: Giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước.
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời), đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công trình thủy lợi hồ Sa Cát tại thị xã Bình Long (Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước, UBND thị xã Bình Long, đại diện Chùa Phật Quốc Vạn Thành (UBND thị xã Bình Long mời); VPUB: phòng KT.
Địa điểm: Tại hồ Sa Cát, thị xã Bình Long.
- 17 giờ 00: Dự chia tay đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.
Địa điểm: Tại Cục Chính trị, Quân khu 7.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp phiên họp thường kỳ quý II/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, nội dung: nghe UBND tỉnh giải trình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và xử lý nợ đọng thuế (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo theo Công văn số 1033/UBND-TH ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trường Chính trị tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự phiên họp Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam lần thứ 14 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp tầng 1, nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
THỨ BA (ngày 15/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy: Hớn Quản, Bù Đốp, Chơn Thành về Đề án của huyện thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Huyện ủy Hớn Quản.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh thông qua dự thảo văn kiện và các bước tiến hành Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên BCH gồm các ông/bà: Nguyễn Thanh Quang - Nguyên Bí thư Thị ủy Bình Long, Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Đỗ Đại Đồng - PCT. UBMTTQVN tỉnh, Trần Thị Ánh Tuyết - BT Huyện ủy Lộc Ninh, Hà Anh Dũng - BT Huyện ủy Bù Đốp, Trần Bá Chung - Phó CHT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huỳnh Văn Nước - CT Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Văn Liên - CHT Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tôn Ngọc Hạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phạm Hồng Khanh - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân, Huỳnh Trọng Thủy - GĐ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratié, Vũ Thị Thanh Hải - PTP Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ (Sở Ngoại vụ thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khảo sát thực tế khu vực xin khai thác khoáng sản của Công ty Thiên Phúc BP.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung lúc 06 giờ 30 tại trụ sở UBND tỉnh để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Đi kiểm tra thực tế việc thực hiện công trình đường giao thông nội vùng Khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, UBND huyện Lộc Ninh, các phòng ban liên quan của UBND huyện và UBND xã có công trình (UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc tại Tà Thiết, Lộc Ninh.
- 14 giờ 30: Làm việc tại UBND huyện Lộc Ninh.
Thành phần: Như trên.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự và cổ vũ trận thi đấu bóng đá cúp Quốc gia, mùa bóng 2018 giữa CLB Bình Phước và  CLB FLC Thanh Hóa.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Sân Vận động tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 16/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án khu đô thị thương mại Tiến Hưng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1192/UBND-KT ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 08 giờ 00:  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương tổ chức.
Cùng dự: Theo Công văn số 2117-CV/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp trực tuyến thống nhất quy trình liên thông giữa các cơ quan các cấp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh; các CBCC thụ lý hồ sơ của các đơn vị thuộc các lĩnh vực liên thông từ cấp huyện (do các đơn vị bố trí); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC, THCB, phòng KSTTHC.
(Tại các huyện, thị xã: Thành phần, địa điểm dự họp theo Công văn số     959/VPUBND-THCB ngày 09/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng KH&CN ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Văn Vân - PCT Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn thực hiện đề tài: “Phân tích, xác định các chất có giá trị dược liệu và xây dựng mô hình trồng nấm Xích Chi (Ganoderma lucidum) mọc trên thân cây họ tre nứa trong môi trường nhân tạo và xâm nhiễm vào môi trường tự nhiên tại VQG Bù Gia Mập”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng KH&CN gồm các ông/bà: Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Lê Văn Tánh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH (Sở KH&CN), Các nhà khoa học (giao Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2018, nội dung:
- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua các quy trình: (1) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Quy định về tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản; (3) Quy định về quy trình phục vụ các hội nghị của cấp ủy, BTV, Thường trực Tỉnh ủy; (4) Quy định về quản lý, thanh quyết toán kinh phí của các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Tỉnh ủy
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giao ban khối kinh tế quý I/2018.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế, Liên minh Hợp tác xã, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Công ty CP Xây dựng Bình Phước, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, Các Ban QLDA chuyên ngành, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Quỹ Bảo trì đường bộ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Giao thông vận tải.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng đa ngành tỉnh Bình Phước (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh (gồm các ông/bà: Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ,TB&XH, Nguyễn Thành Chương - GĐ SNV, Nguyễn Đồng Thông - GĐ SYT, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ SXD, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ,TB&XH, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ STC, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Trần Minh Tiến - PHT Trường CĐ Y tế, Nguyễn Bích Liên - PHT Trường CĐSP, Đoàn Thế Nam - HT Trường CĐ nghề, Trần Đông Chí - PTP Dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH), thành viên Tổ giúp việc; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XI/2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 17/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).
Mời dự: Theo Công văn số 2103-CV/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Song Đoàn - PTB Thường trực Ban Chỉ đạo: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thông qua kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới (05/6) và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Ban chỉ đạo gồm các ông/bà: Đỗ Đại Đồng - PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh đoàn, Phạm Kim Trọng - PCT Hội Nông dân tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng NC, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá trị đầu tư diện tích trồng cao su cho Quỹ ASXH tỉnh (Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Vũ Lương - PCN Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (giao Sở Tài chính mời), Phạm Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Thanh Bình - CT UBND huyện Bù Đăng, Lê Quang Oanh - CT UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND huyện Đồng Phú, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng; đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long, Sông Bé; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 18/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018 (cả ngày), nội dung: UBND tỉnh báo cáo nội dung theo Công văn số 2105-CV/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy: (1) Báo cáo cụ thể số biên chế dôi dư sau khi sắp xếp theo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW; báo cáo số biên chế giảm trong năm 2018 và số kinh phí tiết kiệm được, đề xuất phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm sau khi tinh giản biên chế (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo). (2) Quy định khoán kinh phí hoạt động cho từng cơ quan, công tác phí cho từng cán bộ, công chức (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo). (3) Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế, lao động dôi dư sau sắp xếp theo Đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18,19 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo). (4) Đề án thành lập đội xe công của tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo). (5) Sửa đổi Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, thôn, ấp (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Lô 6, 7, 8, Tổ 5 - Nông trường 9 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (xã Long Tân, huyện Phú Riềng).
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018, nội dung:
- Thường  trực Huyện ủy Phú Riềng báo cáo bản thiết kế trụ sở làm việc của huyện.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Họp Tổ thẩm định Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc khối Văn hóa – Xã hội.
Địa điểm: Tại phòng họp A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 17 giờ 00: Dự Hội trại ngành Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lần thứ 8, Bình Phước năm 2018.
Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử Tà Thiết.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 19/5)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm lãnh đạo Tỉnh đoàn: Dự Lễ bế mạc Hội thi Nghi thức Đội và Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi, trống, kèn Đội lần thứ III, năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
CHỦ NHẬT (ngày 20/5)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2018 và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                         
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa