06:19 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 24/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 24

Ngày ban hành 09/06/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 350 | Tải về : 165 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                              Bình Phước, ngày 09 tháng 6  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 10/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Khai mạc “Ngày trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam theo Kế hoạch và Thư mời của Ban Tổ chức (đến hết ngày 12/6).
THỨ HAI (ngày 12/6)
SÁNG
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 00: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVH, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ (ông Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ - Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP TH.
- 9 giờ 30: Nghe Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện kết luận thanh tra.
Mời họp: Thành viên tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh (gồm lãnh đạo và công chức các sở, ngành, địa phương: Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND thị xã Phước Long); VPUB: Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp D.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở NN&PTNT, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, các Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp nghe Đoàn Thanh tra 337 báo cáo kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đối với các dự án tại khu dân cư Tân Khai.

Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác Hà Nội, dự Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” (đến hết ngày 13/6/2017).
THỨ BA (ngày 13/6)
SÁNG
1. UBND tỉnh họp: Tiếp tục thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4, của HĐND tỉnh khóa IX:
- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 (Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị);
- Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị);
- Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về:
+ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;
+ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017;
- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017 (Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chuẩn bị);
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT (Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị);
- Dự thảo Tờ trình  của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-CP ngày 14/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tình (Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị).
Mời họp: Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, BTT UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, BCH BĐBP tỉnh, KBNN Bình Phước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng: TH, KT, KGVX, NC.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Công an tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 14/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội, làm việc với Bộ VH-TT&DL, Bộ GTVT (đến hết ngày 15/6).
Cùng đi: GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở GTVT, PGĐ Sở VH-TT&DL Đỗ Minh Trung, PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi gặp mặt, đối thoại với trí thức năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND phường Tân Thiện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND xã Tiến Hưng.
THỨ NĂM (ngày 15/6)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2017. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Hội đồng Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2017.
Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh:
- Thẩm định lại giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng khu đất thuộc Khu I Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập.
- Thẩm định lại giá khởi điểm khu đất Trường tiểu học Lộc Ninh A (cũ), huyện Lộc Ninh.
(Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo BQL Khu kinh tế, lãnh đạo UBND các huyện: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Phạm Quang Vinh - PTP Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, ông Bùi Văn Tâm - PTP Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính, bà Tống Thị Minh Thương - PTP Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Huỳnh Minh - CV Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét tiến độ thực hiện các dự án: Đường Đồng Phú - Bình Dương, đường Trần Hưng Đạo nối dài (Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài, các nhà đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tỉnh (Ban Chỉ đạo PPP) theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 (gồm các ông, bà: Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh); UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty BOT đường Đồng Phú - Bình Dương, Công ty CP SX XD-TM-NN Hải Vương (giao Sở GTVT mời 02 Công ty); Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện các công trình, dự án thuộc lĩnh vực  Khoa giáo - Văn xã (các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổng hợp).
Mời dự: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Y tế (giao Sở Y tế mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền); Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn; Đài PTTH Bình Phước, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng: KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B.
THỨ SÁU (ngày 16/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
a) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
b) UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 
c) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm HCC tỉnh từ ngày đi vào hoạt động đến nay (tập trung những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị) (CVP UBND tỉnh - GĐ Trung tâm HCC chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Tình hình thực hiện Kết luận số 86-KL/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung kết luận của:
+ UBKT Trung ương (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
+ Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- 01 năm thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:  
- 8 giờ 00: Dự Lễ cắt băng khánh thành trụ sở mới Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Bình Phước.
Địa điểm: Số 147 Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài.
- 9 giờ 30: Nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả giải quyết việc điều chỉnh ranh giới và giao rừng cho VQG Cát Tiên quản lý. 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Chi cục Kiểm lâm; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra Dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Ơ - huyện Bù Gia Mập theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giao Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Đại diện BTT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KG-VX (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 7 giờ 00 để cùng đi xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 4 - Khóa IX.
- Thường trực Hội Cựu chiến binh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). 
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa