22:20 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 25/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 25

Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 172 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                  Bình Phước, ngày  15 tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018)
 
THỨ BẢY (ngày 16/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 00: Dự giải quần vợt thị xã Đồng Xoài mở rộng năm 2018.
Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
- 16 giờ 15: Dự cổ vũ trận đấu các Câu lạc bộ bóng đá hạng nhất quốc gia (Bình Phước - Huế).
Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 17/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp mặt CLB truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước xã Long Hà - Bù Nho.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại thôn 5B, xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
THỨ HAI (ngày 18/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
- 8 giờ 30: Họp UBND tỉnh thông qua dự kiến điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng cuối năm 2018 (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng: Bộ CHBĐBP tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN tỉnh, Ban Quản lý KKT, 3 Ban QLDA chuyên ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Nghe tham vấn việc điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT điều chỉnh nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài (Giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé phối hợp Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo và mời Tư vấn luật tham vấn).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty CP Xây lắp miền Nam (giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT, TH.
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm - Trưởng Ban nội dung: Chủ trì họp Ban Nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh (Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Nội dung theo Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét tiến độ thực hiện dự án đường Minh Hưng – Đồng Nơ (Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình thanh toán các khu đất đối ứng đã giao và dự kiến giao cho nhà đầu tư).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện, thị xã: Hớn Quản, Bình Long, Đồng Phú, Công ty CP SX-TM-DV và NN Hải Vương (giao Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 20 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hội trường liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tham gia cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở làm việc với các sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy (đến hết ngày 19/6/2018).
TỐI:
  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự tiếp đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại trụ sở Tỉnh ủy.
 
THỨ BA (ngày 19/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2018.
                 Nội dung:
                  - 7 giờ 30. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác đảng – đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  - 9 giờ 00. UBND tỉnh báo cáo:
(1) Dự kiến điều chỉnh thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018, trong đó cụ thể các công trình, dự án tăng thu chi cho đầu tư phát triển (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo);
(2) Tình hình giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng- Trưởng Ban Bảo đảm: Chủ trì họp Ban Bảo đảm trong diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Bảo đảm theo Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục tham gia cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở làm việc với các sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy (cả ngày).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Thăm và tặng quà cho chiến sỹ tham dự chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ IX, năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Tiểu đoàn 208, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT, NC, Phó Giám đốc TTHC công.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng cung cấp bàn biện pháp huy động nhân lực, vật lực bảo đảm cho Tác chiến phòng thủ (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các Ông, Bà: Trần Bá Chung – Phó CHT Bộ CHQS tỉnh, Nguyễn Thụy Phương Thảo – PGĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huỳnh Văn Sách – PGĐ Công an tỉnh, Phan Xuân Linh – PCVP UBND tỉnh, Từ Phương Nam – PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Văn Hiếu – PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Anh Tuấn – PGĐ Sở GTVT, Võ Tất Dũng – PGĐ Sở Xây dựng, Trương Văn Phúc – PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Văn Hoang – PGĐ Sở NN&PTNT, Vũ Thành Long – Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS, Vũ Tuấn Anh – Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy BĐBP, Thân Văn Thắng – Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS; VPUB: phòng NC.
Lưu ý: Các đại biểu tham dự mặc trang phục diễn tập phòng thủ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị đấu tranh chống khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước (đến hết ngày 20/6/2018).
Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Lăk (số 259, Phan Bội Châu, Thành phố Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk).
THỨ TƯ (ngày 20/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội theo kế hoạch riêng.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở (theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 21/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2018 (cả ngày).
Nội dung:
- Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’: Đoàn kiểm tra 746 báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên.
                 - Từ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, công tác đảng, đảng viên; (2) thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp.
- Từ 10 giờ 00’: UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự báo cáo).
Địa điểm: Tại phòng họp B Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tham dự Lễ ra mắt và Hội thảo chương trình an toàn thực phẩm cho các Hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ (đến hết ngày 22/6/2018).
Địa điểm: Tại khách sạn Metropole – số 56 đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch Phòng không nhân dân (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo PKND gồm các Ông, Bà: Nguyễn Quốc Bình –CHT Bộ CHQS tỉnh, Võ Sá – GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Võ Hùng Minh – PGĐ Công an tỉnh, Võ Tất Dũng – PGĐ Sở Xây dựng, Trần Văn Mi – GĐ Sở Tài chính, Trần Văn Chung-GĐ Sở VHTT&DL,  Phạm Thành Chung – PGĐ Sở Nội vụ, Phan Xuân Linh – PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Quốc Hiệp – GĐ Sở GTVT, Nguyễn Văn Châu – PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Văn Hiếu – PGĐ Sở Công Thương, Hồ Trọng Đường – PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Song Đoàn – PGĐ Sở TN&MT, Trần Văn Lộc – GĐ Sở NN&PTNT, Trương Đình Vũ – PGĐ Sở TT&TT, Quách Ái Đức – PGĐ Sở Y tế, Lê Văn Mãi – PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Phạm Khắc Toán – Phó CHT Bộ CHQS, Bùi Minh Soái - Phó CHT Bộ Chỉ huy BĐBP, Vũ Ngọc Long – CVP Đoàn ĐBQH tỉnh, Đỗ Đại Đồng PCT.TT UBMTTQVN tỉnh, Huỳnh Văn Nước – CT BCH Hội CCB tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Lê Thị Hồng Phấn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Thị Hương Giang – PCT Hội LHPN tỉnh; VPUB: phòng NC.
Lưu ý: Các đại biểu tham dự mặc trang phục diễn tập phòng thủ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
Lãnh đạo Sở Y tế: Tiếp và làm việc với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về tình hình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (Công văn số 389/TCDS-VP ngày 13/6/2018 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình). Giao Sở Y tế chuẩn bị nội dung, thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn chu đáo.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Chơn Thành báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW.
- 15 giờ 00’ đến 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Bù Đốp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TTW.
- Từ 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Hớn Quản báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TTW.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính.
Địa điểm: Tại phòng họp B Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 22/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 đến 09 giờ 00’ tại phòng họp B Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Cùng dự: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại tỉnh Bình Phước (do Kiểm toán Nhà nước tổ chức).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình: DD và CN, Giao thông, NN và PTNT, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty TNHH MTV XSKT &DVTH Bình Phước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Lãnh đạo UBND, phòng TC-KH, KBNN, Chi cục Thuế, Ban QLDA các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, Hớn Quản; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch & Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, TP.KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, Chơn Thành; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, cấp huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                 (ĐÃ KÝ)
 
 
                                                                                        Phạm Thị Ánh Hoa