22:20 ICT Thứ năm, 19/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 26/2018
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 26

Ngày ban hành 24/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 113 | Tải về : 68 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                        Bình Phước, ngày  22  tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2018)
 
THỨ HAI (ngày 25/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét, xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra khảo sát liên ngành theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên), UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (giao UBND huyện Bù Gia Mập mời); VPUB: phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với việc sáp nhập các đơn vị: Liên minh HTX, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Mời dự: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo và bộ phận tổ chức các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả thẩm định (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về khảo sát tuyến du lịch qua của khẩu Quốc tế Hoa Lư.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
- 08 giờ 30: Làm việc với Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động của của đơn vị.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Anh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 4) năm 2018 (Sở Công Thương chuẩn bị).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Ngọc Vũ - PCT thường trực Liên hiệp các Hội KHKT, Vũ Duy Khiên - GĐ Trung tâm Khuyến công và TVPTCN; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp Sở Công Thương.
THỨ BA (ngày 26/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 8 giờ 30: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TP. Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.
- 9 giờ 30: Nghe tham vấn việc điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT điều chỉnh nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài (Giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé phối hợp Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo và mời Tư vấn luật tham vấn).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty CP Xây lắp miền Nam (giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT, TH.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện các kết luận của Tỉnh uỷ; tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Huyện ủy Bù Đốp.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Dự Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.
Mời dự: Theo chương trình riêng.
- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Sở Kế hoạch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các Ủy viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, 03 Ban QLDA chuyên ngành; VPUB: LĐVP, các phòng.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp thông qua Đề án hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 27/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã Đồng Xoài và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Thị ủy Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Dự kiểm điểm xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban KTTU, Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; các cá nhân vi phạm; Trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Sở Khoa học và Công nghệ; VPUB: phòng NC, KGVX.
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với Công ty cổ phần thương mại đầu tư quốc tế Phú Sỹ đến khảo sát và tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Cục Thuế tỉnh; VPUB: CPV Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lê Đại Nam 425ha tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (Sở Xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty Cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam và Viện nghiên cứu thiết kế đô thị (Sở Xây dựng mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 08 giờ 00: Đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh.
Mời dự: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Giám đốc Bệnh viện tỉnh; VPUB: phòng KGVX.
Địa điểm: Tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh lúc 08 giờ 00.
- 10 giờ 00: Trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Đình Sang - PTB Ban Dân tộc tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, ông nguyễn Đình Sang, VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Công tác người khuyết tật tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban: Chủ trì Đoàn Giám sát tình hình thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật và công tác thực hiện Luật Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị được giám sát (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mời).
Thời gian, địa điểm: 02 ngày, tại huyện Bù Đăng (27/6) và Phú Riềng (28/8).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Nghe PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Đăng Nhật báo cáo kết quả kiểm tra khu vực xin thăm dò mở rộng và xuống sâu diện tích khai thác đá xây dựng tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Mời dự: PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Đăng Nhật và các bộ phận có liên quan thuộc Sở; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 14 giờ 00: Xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, gồm: xây dựng Thư viện tỉnh, điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh, Điều chỉnh quy hoạch khu đất dự trữ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 (khu chợ tự sản, tự tiêu và trụ sở lực lượng trinh sát ngoại tuyến Công an tỉnh), (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo); báo cáo xử lý phần giải phóng mặt bằng đầu hồ suối Cam còn lại, đối diện nhà khách Tỉnh ủy (UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A - tầng 2, HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 28/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (cả ngày), nội dung:
- Từ 7 giờ 30 đến 08 giờ 30: Lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.
Thành phần dự họp: Theo Mục 1.2 Công văn số 2170-CV/TU ngày 01/6/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: Lãnh đạo Văn phòng.
- Từ 08 giờ 30: (1) Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; (2) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; (3) Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng; (4) Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Theo Mục 2.2. Công văn số 2170-CV/TU ngày 01/6/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: Lãnh đạo Văn phòng.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Nghe thanh tra chính phủ công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra kiểm tra, rà soát khiếu nại của công dân (Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1691/UBND-TD ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng Công ty Điện lực miền Nam với các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2018 (đến hết ngày 29/6/2018).
Địa điểm: Phòng họp Trấn Giang (tầng 4) Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (khu E1 Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Thời gian: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 29/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 - khóa XII tại điểm cầu tỉnh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày).
Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy; VPUB: LĐVP; Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Trung tâm Xúc tiến ĐT - TM & DL, Công ty Becamex Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 - khóa XII tại điểm cầu tỉnh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Cùng Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế), phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 30/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2018.
Thời gian, địa điểm: Theo Chương trình riêng.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                             
 
 
 
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa