06:16 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 32/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 32

Ngày ban hành 04/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 279 | Tải về : 192 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
                                                              Bình Phước, ngày 04  tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017)
 
THỨ HAI (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại sảnh trước Công an tỉnh
2. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trụ sở UBND tỉnh.
3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 08 giờ 00: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 09 giờ 00: Nghe báo cáo trình tự, thủ tục đấu giá khu đất thu hồi của Công ty TNHH Thương mại Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
- 10 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP, PCVP, Phòng: TH, KT, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Giám đốc Sở Nội vụ dự Hội nghị tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.
Cùng dự: Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở Bộ Nội vụ, số 8A Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 (đến hết buổi sáng ngày 09/8/2017).
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tại huyện Hớn Quản (theo chương trình riêng).
Cùng đi: PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Lê Văn Quang.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Champasak - Nước CHDCND Lào đến kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh.
THỨ BA (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục công tác Hà Nội.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự giao ban công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm 2017.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
 
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại vụ bà Trần Thị Thu Sương và bà Nguyễn Thị Liên cùng ngụ tại thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh; UBND huyện Bù Đốp, Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp (UBND huyện mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế hợp tác tỉnh thông qua dự án đầu tư xây dựng HTX nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đồng Phú; dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chủ trương đổi tên và kiện toàn BCĐ các huyện, thị xã.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 09/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước” (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành viên Hội đồng thẩm định).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra số 2455/KL-TTCP ngày 27/9/2012 (Sở Giáo dục và đào tạo chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Trường PTDT Nội trú tỉnh, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
4. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: chủ trì làm việc với 1 số sở, ban, ngành về công tác nhân sự tại TTHCC.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- Trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Chung - Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trao Quyết định điều động ông Giang Xuân Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài đến nhận công tác tại Thị ủy Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Đồng Xoài, VPUB: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng khác VIP, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Nghe Tổ công tác 179 báo cáo các nội dung chuẩn bị làm việc với Thanh tra chính phủ (theo kết luận 3021 của Thanh tra Chính phủ).
- 15 giờ 00: Nghe Báo cáo các phương án hỗ trợ cho công dân theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Phước Long chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Phước Long, UBND huyện Phú Riềng; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 16 giờ 00: Họp thông qua báo cáo kết quả thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án thủy điện của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phước Long; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Phước về tiến độ thực hiện dự án (Văn phòng UBND tỉnh liên hệ Công ty).
Cùng dự: Lãnh đạo các các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế; UBND huyện Chơn Thành; Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Văn phòng C.ty Becamex Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 07 giờ 30 tại thị xã Đồng Xoài.
4. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự Hội nghị tổng kết hoạt động dự án “Chương trình thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” tại tỉnh Bình Phước năm 2017 (02 ngày).
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 09 giờ 00 tại Lâm viên Mỹ Lệ, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Phú Riềng về những vướng mắc trong triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 11/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Sở Kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Phòng: TH, KT, NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.
Mời dự: Các thành viên BCĐ theo Quyết định 1402/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã; đại diện các doanh nghiệp, THT, HTX Nông nghiệp và một số nông dân tiêu biểu (giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 07 giờ 30 tại thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên họp thứ 13/2017, nội dung:
- Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo về nội dung nhân sự, văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XI.
- Những nội dung kiến nghị với UBKT Trung ương và Thanh tra Chính phủ trong thực hiện Thông báo kết luận số 78-TB/UBKTTW, 337-TB/UBKTTW và Kết luận số 2299/KL-TTCP, Báo cáo 3021/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ (giao Chánh Thanh Tra tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Việc quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn tỉnh (giao Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Việc triển khai thực hiện các dự án của nhà đầu tư Vincom theo chủ trương của Tỉnh ủy (giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo)
- Làm việc với Tổng công ty Cổ phần TM-XD và Đầu tư điện mặt trời tại tỉnh (Giám đốc các Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tiễn đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Champasak - Nước CHDCND Lào đến kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Nhà khách tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                            
 
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa