06:16 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 33/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 33

Ngày ban hành 11/08/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 275 | Tải về : 204 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 11  tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 13/8)
          CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đến hết ngày 14/8/2017).
                   Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, VPUB: Phòng TH.
THỨ HAI (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Nghe Thường trực Ban Chỉ đạo các dự án báo cáo tiến độ thực hiện: dự án đấu giá đất của Công ty TNHH Thương mại Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài và dự án khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các ông, bà: Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng, Võ Sá - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
09 giờ 30: Họp xem xét việc giải chấp tài sản thế chấp của Công ty BOT QL 13 (Quỹ Đầu tư Phát triển và Công ty BOT QL 13 chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Quỹ Đầu tư Phát triển, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Phước (Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước mời), Công ty BOT QL 13 (Quỹ Đầu tư Phát triển mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, số 10 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
THỨ BA (ngày 15/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Họp thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 09 giờ 00: Họp thông qua dự án quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.
Cùng dự: PCVP UBND tỉnh Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B Công an tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển (Quỹ Đầu tư Phát triển chuẩn bị nội dung, báo cáo).
- 08 giờ 00: Báo cáo tình hình hoạt động quý II/2017, phương hướng quý III/2017 và một số đề xuất kiến nghị của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.
Mời họp: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, gồm các ông/bà: Võ Anh Đào - Giám đốc Quỹ ĐTPT, Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính, Trương Quang Dũng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, VPUB: Phòng TH.
- 09 giờ 30: Xử lý nguồn vốn Sở Tài chính ủy thác qua Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước để cho vay.
Mời họp: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần BOT QL 13 An Lộc - Hoa Lư.
Địa điểm: Phòng họp Quỹ Đầu tư Phát triển.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Chánh thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với UBND huyện Chơn Thành về dự án đầu tư tại khu Trung tâm thương mại Suối Đôi (UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Chơn Thành; Nhà đầu tư Công ty Nam Sài Gòn (UBND huyện Chơn Thành mời); Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại vụ bà Trần Thị Thu Sương và bà Nguyễn Thị Liên cùng ngụ tại thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh; Huyện ủy Bù Đốp; UBND huyện Bù Đốp, Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp (UBND huyện mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Làm việc với Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty TNHH Thái Việt Quang, Công ty 932 về việc quản lý, sử dụng đất của dự án (giao Ban Quản lý Khu kinh tế mời các đơn vị, chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh.
Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định 1566/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 16/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giai đoạn 2014 – 2017 (giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo Cục III-TTCP; Ban TCD phía Nam; TTTU, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; các tập thể và cá nhân được khen thưởng (có thư mời riêng).
Đại diện lãnh đạo và Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Bình Phước; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (riêng Thanh tra tỉnh: tập thể lãnh đạo và Trưởng các phòng nghiệp vụ); Ban Thi đua Khen thưởng, UBND các huyện, thị xã: đại diện lãnh đạo UBND, Chánh tranh tra, Trưởng ban tiếp Công dân các huyện, thị xã (giao UBND huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với nhà đầu tư Hero Future Energies Asia Pte.Ltd., (Ấn Độ) về đầu tư dự án năng lượng mặt trời (giao Sở Ngoại vụ mời).
Cùng dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Ngoại vụ; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở Huyện ủy Bù Gia Mập
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Giám đốc Sở Y tế dự Hội nghị triển khai Thông tư 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do Bộ Y tế tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Trao quyết định nghỉ hưu cho Ông Hồ Văn Hữu – Nguyên Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng khách VIP.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Họp thông qua báo cáo kết quả thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án thủy điện của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phước Long; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Phước; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh (giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: NC, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại trụ sở Huyện ủy Bù Đốp.
THỨ NĂM (ngày 17/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên họp thứ 14/2017, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua:  Danh sách đảng viên xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên không theo định kỳ; nhân sự thành lập Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước; công tác bồi dưỡng cán bộ.
- Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
- UBND tỉnh thông qua các nội dung:
+ Xin ý kiến về xét khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1/2017 đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Thường trực Thi đua khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Về điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Phước giáp với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Thông qua dự thảo điều chỉnh quy hoạch bảo vệ phát triển rừng và Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Đề xuất, kiến nghị của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 - 2017 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên BTC, Tổ giúp việc theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Thanh Tâm - PTB Thi đia khen thưởng (Sở Nội vụ), Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Văn Thảo - PGĐ Đài Phát thanh – Truyền hình, Trần Hữu Quyền - PGĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nguyễn Ngọc Vũ - PCT Liên hiệp các Hội KHKT, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước; các ông/bà Chủ tịch (Phó Chủ tịch) là Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện, thị xã; Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện, thị xã; các Thành viên Tổ giúp việc BTC cuộc thi; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe báo cáo Đề án thí điểm dạy bơi bằng bể bơi lắp ghép tại các trường tiểu học khu vực Bình Phước năm học 2017 - 2018 (Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Giáo dục Đại Dương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Sây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với các nhà đầu tư:
- 14 giờ 00: Làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng về đầu tư điện mặt trời.
- 15 giờ 00: Làm việc với Công ty Long Uyên về đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp về đào tạo nông dân mới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản và đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật cho tỉnh Bình Phước (Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học quốc tế Miền Đông (tỉnh Bình Dương) chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp & PTNT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Nội vụ; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 18/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì, họp nghe UBND huyện Đồng Phú báo cáo giải quyết các kiến nghị:
- 08 giờ 00: Nghe báo cáo đề nghị giao diện tích 14.531 ha về địa phương để thực hiện công tác thu hồi đất dự án.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty BOT đường Đồng Phú - Bình Dương, Công ty TNHH BOT ĐT.741 Bàu Trư - Đồng Xoài, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 09 giờ 00: Nghe báo cáo đề nghị cho thực hiện dự án cấp đất sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Dân tộc; Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT); Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 10 giờ 00: Nghe báo cáo đề nghị giao đất về địa phương để xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Đồng Tâm.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Tại UBND huyện Đồng Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất:
07 giờ 30: Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường các dự án sau: Dự án xây dựng đường số 3 (đường quy hoạch số 12 đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến khu Trung tâm hành chính phường Tân Đồng); dự án xây dựng Nhà văn hóa ấp 1B, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.
- 09 giờ 00: Xem xét lại giá đất tính thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 14/3/2017.
(Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm các ông, bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng đa ngành nghề tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên BCĐ tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND 1846/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Nội vụ mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Phó CVP Phan Xuân Linh: Tham dự Hội thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Ramana - 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo và xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác dân tộc (Đ/c Trưởng Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng làm việc PCT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                     ( đã ký )
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa