20:43 EDT Chủ nhật, 15/07/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 37/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 37

Ngày ban hành 08/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 235 | Tải về : 138 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 08  tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)
 
THỨ HAI (ngày 11/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Xem xét đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 09 giờ 30: Xem xét chủ trương đầu tư 04 dự án của Công ty Nam Sài Gòn (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị bội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 10 giờ 00: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Lưu ý: Báo cáo phải nêu được cụ thể các dự án đã thực hiện, các dự án đang thực hiện và các dự án chưa thực hiện, đề xuất thu hồi).
Mời dự: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, 03 Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND và Giám đốc Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã ; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương đầu tư 40 dự án nhóm C khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Giao thông vận tải; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với nhà đầu tư Hồng Kông đến tìm hiểu đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số dự án khu dân cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và các dự án BT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú bố trí các địa điểm đi kiểm tra).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy lúc 13 giờ 45 để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
THỨ BA (ngày 12/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy họp phiên 16/2017.
- Chủ trương điều hòa vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính cùng dự, báo cáo).
- Tóm tắt dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng dự, báo cáo).
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Đề cương Đề án “Đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; định hướng thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020”.
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo Tờ trình xin chủ trương tổ chức Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ cùng dự).
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương tiếp tục thực hiện Chương trình 260 của Ban Bí thư về Công nghệ thông tin.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: chủ trì họp công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đo GPS hai tần số và xây dựng mốc phụ biên giới (Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên BCĐ phân giới cắm mốc tỉnh theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh (Giao Sở Ngoại vụ mời); đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, BQL Vườn quốc gia Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Phước, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 07 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
 
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Xem xét thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2015 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã: Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long; thành viên Đoàn Kiểm tra 105; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng: NC, KGVX.
- 15 giờ 00: Làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 2862/UBND-NC ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về phương án đền bù giải tỏa thuộc Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương.
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp giải quyết kiến nghị của Quỹ Đầu tư phát triển về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 (Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh
THỨ TƯ (ngày 13/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.
Mời dự: Lãnh đạo Cục III - Thanh tra Chính phủ; Thường trực Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo và thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND và đại diện lãnh đạo thanh tra, Ban Tiếp công dân các huyện, thị xã (giao UBND các huyện, thị xã mời); Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
(Các thành phần cùng đi tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy vào lúc 06 giờ 00 để cùng đi xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở Huyện ủy Bù Đăng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét các khó khăn, vướng mắc trong chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh để kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng giải quyết (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường (và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của Sở), Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Cục Thuế; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc, gồm các ông (bà): Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thị Lan Hương - CT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Hồng Trà - CT Liên đoàn Lao động tỉnh, Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh, Lê Hữu Hòa - TP. Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ, Phan Thị Hồng Vân - PTP  QLKH Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Vũ Quế - PTP Tổng hợp - VP. UBND tỉnh, Dương Hồng Nhung - TP Chính trị - Tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo, Đinh Công Cương - PTP. Nghiệp vụ 2 - Ban TĐKT tỉnh, Trần Trung Thành - CV Sở Khoa học và Công nghệ, Bùi Thanh Liêm - CV Phòng QLCN - Khoa học và Công nghệ); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Cùng Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án đường lên núi Bà Rá và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, TP. Tổng hợp Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 50 tại Đồi Đồi Bằng Lăng (núi Bà Rá).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Sở Y tế chuẩn bị bội dung báo cáo).
Cùng dự: Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Hoa Vận Khải - TP. TCHCSN Sở Tài chính, Đặng Thị Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Lương Thị Trường An - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Văn Chiểu - Chuyên viên Sở Nội vụ, các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng (Sở Y tế mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Y tế.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội diễn tiếng hát công nhân cao su 2017 (Khu vực 3 - Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
THỨ NĂM (ngày 14/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 13/2017, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại Quý III/2017; phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2017
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý III; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2017.
- BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo những vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 78, 337, 751 của UBKTTW và Kết luận 2299, Báo cáo 3021 của Thanh tra Chính phủ; đề xuất phương án giải quyết của tỉnh (thực hiện Kết luận số 123-KL/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy);
Cùng dự: Chánh Thanh tra tỉnh
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở Dự án 33 xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (cả ngày).
Mời dự: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Ninh và các phòng, ban có liên quan, UBND xã Lộc Thịnh (do huyện Lộc Ninh mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đức Hạnh, BQL đề án NTM xã (giao UBND huyện Bù Gia Mập mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT (tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 06 giờ 00 để cùng đi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 16 chỗ).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch tổng thể dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến tháng 8/2017, chi tiết kế hoạch thực hiện đến hết năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thành viên BCĐ Hỗ trợ dự án theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2016, gồm các ông/ bà: Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Quốc Hiệp – GĐ Sở Giao thông vận tải, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trần Văn Lộc - GĐ sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ma Ly Phước - Trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh, Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND huyện Hớn Quản, Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành, VPUB: Phòng TH.
- 14 giờ 30: Xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam về giá thuê đất Dự án Khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên thị xã Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam (giao Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: Phòng TH.
- 15 giờ 30: Làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng về việc hoàn trả chi phí đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước trên diện tích đất tại Cụm công nghiệp Bình Tân.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 15/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng xác định giá khởi điểm để bán đấu giá vườn cao su của Quỹ An sinh xã hội trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc, gồm các ông/bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế; Nguyễn Tấn Hùng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Vũ Văn Thắng - PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá QLCS, Sở Tài chính; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Văn Long - PTP KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Khắc Điệp - CV Phòng Định giá đất, CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Đoàn Thị Mỹ Duyên - CV.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; ông Trần Hữu Trí  CV VPĐKĐĐ, Sở TN&MT; Lê Ngọc Bá - TP Phòng KTNN, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; Nguyễn Minh Luận - TP Phòng NLN, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đinh Văn Hải - PGĐ Ban QLRPH Lộc Ninh; Trần Thanh Tốt - PGĐ Ban QLRPH Lộc Ninh; Đại diện lãnh đạo Quỹ An sinh xã hội tỉnh, Đại diện Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ truy tặng và trao tặng Huân chương dũng cảm cho gia đình em Trần Đức Đông (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng và các phòng, ban chuyên môn có liên quan (giao UBND huyện Phú Riềng mời); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trường Tiểu học xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Cục III – Thanh tra Chính phủ thống nhất hướng giải quyết đối với các vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Bù Gia Mập; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Cục III - Thanh tra Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa