16:42 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 39/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 39

Ngày ban hành 24/09/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 174 | Tải về : 109 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 22  tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 39 (từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 23/9)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn (Cơ quan thường trực BCĐ Hoạt động hè tỉnh) dự Đêm hội trăng rằm huyện Hớn Quản năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại UBND xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
CHỦ NHẬT (ngày 24/9)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và 02 Đồn Biên phòng (BCH Bộ đội Biên phòng mời), UBND huyện Lộc Ninh và 02 xã thuộc dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); 02 doanh nghiệp đang thực hiện dự án (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Bình Dương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường I, Trường Đại học Bình Dương (số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).
THỨ HAI (ngày 25/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 39/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Xem xét quy định tạm thời mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do địa phương quản lý (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị căn cứ pháp lý xây dựng mức giá và nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp; VPUB: LĐVP, Phòng: KT, TH.
- 09 giờ 00: Xem xét, thống nhất phương án đầu tư bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long theo hình thức BOT (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Viễn thông Bình Phước, Công ty Cổ phần kinh doanh BOT ĐT741 (Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, TH.
- 10 giờ 00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch tổng thể dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến tháng 8/2017, chi tiết kế hoạch thực hiện đến hết năm 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên BCĐ Hỗ trợ dự án theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2016, gồm các ông/ bà: Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Nguyễn Quốc Hiệp – GĐ Sở Giao thông vận tải, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trần Văn Lộc - GĐ sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ma Ly Phước - Trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh, Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND huyện Hớn Quản, Tạ Hữu Dũng - PCT UBND huyện Chơn Thành; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số dự án khu dân cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và các dự án BT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung, địa điểm).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: Các thành phần tham dự tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy lúc 07 giờ 45 để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 14 giờ 00: Xem xét thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2015 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã: Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long; thành viên Đoàn Kiểm tra 105; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng: NC, KGVX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy
Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự họp triển khai công tác chuẩn bị làm việc với Tạp chí Cộng sản do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (Phòng KGVX chuẩn bị nội dung, cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 26/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 17/2017 (cả ngày), nội dung:
- Báo cáo tiến độ các dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện, cụ thể: dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài, các dự án Trung tâm thương mại Vincom, dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam thị xã Đồng Xoài, dự án đường Hồ Phước Hòa, dự án Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Tà Thiết và Công ty Hải Vương, dự án Minh Hưng - Đồng Nơ, dự án Khu thương mại Nam An Lộc, các dự án BT trên địa bàn tỉnh, các dự án nhà ở xã hội, các dự án điện năng lượng mặt trời (Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 3130/UBND-TH ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh).
Cùng dự: Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
- UBND tỉnh báo cáo kiến nghị của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa cùng dự, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng giao nhà đầu tư dự án BOT QL13 (Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bình Long, Công ty Cổ phần BOT QL13 An Lộc – Hoa Lư (Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông mời), Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 17/2017, nội dung:
- UBKT Tỉnh ủy báo cáo tình hình đơn thư liên quan đến Sở Khoa học - Công nghệ.
- Huyện ủy Phú Riềng báo cáo phương án thiết kế, xây dựng Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Cùng dự: Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ 2017 lần thứ II, chủ đề “Tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trường kinh tế Đông Nam Bộ trên cơ sở liên kết vùng” do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Một số doanh nghiệp của tỉnh (giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến; Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp rút kinh nghiệm và xem xét phương án công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch tiếp công dân ngày 21/9/2017 (Ban Tiếp Công dân và các đơn vị cùng dự chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh; UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (ngày 27/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 3126/UBND-TH ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh).
Cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải Quan, Ngân hàng Nhà nước CN Bình Phước; VPUB: LĐVP, Trung tâm HCC, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đối thoại với công dân huyện Lộc Ninh (giao các đơn vị cùng dự chuẩn bị nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu có liên quan, phân công cán bộ tham dự ghi biên bản tiếp công dân).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh; UBND huyện Lộc Ninh, (giao UBND huyện Lộc Ninh mời công dân địa phương được tiếp); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Chủ tịch UBNTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn.
Mời dự: Thành viên BCĐ, gồm các ông/bà: Vũ Xuân Kỷ - Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh, Võ Hùng Minh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, Nguyễn Văn Thành - CVP HĐND tỉnh, Ngô Duy Thúy - Phó Chủ nhiệm Chính trị BCH BĐBP tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Đoàn Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Gia Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Tổ giúp việc gồm các ông/bà: Ngô Duy Thúy, Trần Xuân Nhã - BHC BĐBP tỉnh, Lê Văn Sâm - VP.UBND tỉnh, Chánh Văn phòng các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập; Chính trị viên 15 Đồn Biên phòng (giao BCH BĐBP tỉnh mời); Chủ tịch 15 xã biên giới (giao UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập mời); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Làm việc với Đoàn Kiểm tra 619 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại Văn phòng.
Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra (theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, PCVP Nguyễn Minh Chiến; các Trưởng phòng: Kinh tế, Tổng hợp, Nội chính, Khoa giáo - Văn xã, Hành chính - Tổ chức, PTB TCD Nguyễn Đình Thông, PGĐ TT. TH-CB Nguyễn Thìn Bằng, PGĐ TT. HCC Bùi Gia Khánh, CV phòng HC-TC Vũ Thị Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng giao ban Bộ CHQS tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Trả lời phỏng vấn Tạp chí Cao su về 40 năm thành lập Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su (Phòng KGVX chuẩn bị nội dung).
- 15 giờ 00: Làm việc với Phòng KGVX.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh.
Địa điểm: Phòng làm việc PCT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 28/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (cả ngày).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, gồm các ông/bà: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Ông Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; 02 nhà khoa học (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp bàn chính sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng mất mùa điều niên vụ 2016 - 2017 và các biện pháp phát triển cây điều Bình Phước những năm tiếp theo (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Bí thư các huyện, thị xã; Hiệp Hội Điều Việt Nam (Hội Điều Bình Phước mời).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Hội Điều Bình Phước, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Hùng Nhơn, Tập đoàn PAN, Công ty Hapro và một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến Điều của tỉnh và các tỉnh khác (do Sở Nông nghiệp và PTNT mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Quân khu 7 (số 17 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 02 dự án: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thu thuế 3 tháng cuối năm 2017 (VPUB: Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A, Cục Thuế tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 29/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra tại Khu Công nghiệp Đồng Xoài 1, KCN Minh Hưng - Sikico, Minh Hưng - Hàn Quốc (Giao BQL KKT chuẩn bị nội dung); KCN Becamex - Bình Phước (Giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé phối hợp huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Điện lực Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Các thành phần tham dự tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy lúc 07 giờ 45 để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành liên quan; Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện (có thư mời riêng).
Cùng dự: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ.
Kính mời dự: Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tôn Giáo, Công an tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa