00:22 EDT Thứ năm, 21/06/2018

Danh mục lịch tuần

Liên kết trái


Liên kết trang

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch UBND tuần thứ 40/2017
Về việc / trích yếu

Lịch UBND tuần thứ 40

Ngày ban hành 01/10/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thị Ánh Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh
Xem : 170 | Tải về : 126 Tải về
Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 29  tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2017)
 
CHỦ NHẬT (ngày 01/10)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và 02 Đồn Biên phòng (BCH Bộ đội Biên phòng mời); Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh (giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời); UBND huyện Lộc Ninh và 02 xã thuộc dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); 02 doanh nghiệp đang thực hiện dự án (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
THỨ HAI (ngày 02/10)
SÁNG:
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ đầu tháng 10/2017.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 40/2017.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Họp Ban cán sự Đảng thông qua dự án Trúc lâm Thiền viện và khách sạn 3 sao Tà Thiết (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng BCĐ Xây dựng Xã hội học tập: Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng BCĐ Xây dựng Xã hội học tập dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác theo Công văn số 3178/UBND-NC ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh (đến hết ngày 05/10).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp theo Chương trình của Đoàn Giám sát 661.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp bàn về định mức trần thanh toán Bảo hiểm y tế.
Mời dự: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9/2017, nội dung:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.
- UBND tỉnh báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đối với 03 dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, 11-NQ/TW, 12-NQ/TW.
- Trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Tỉnh ủy viên (giao Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình).
Thành phần: Theo Lịch làm việc của Thường trực và BTV Tỉnh ủy tuần 40/2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu trước cho các Thành viên dự họp để nghiên cứu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Đơn vị tư vấn (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: Phòng KT.
- 15 giờ 00: Thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Long giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu trước cho các Thành viên dự họp để nghiên cứu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, UBND thị xã Bình Long, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Đơn vị tư vấn (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với .
4. Ủy viên UBND tỉnh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 10/2017 (Phòng KGVX chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 04/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 về việc bàn giao đất cho huyện Bù Đốp bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, UBND huyện Bù Đốp; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung đoàn 717, huyện Bù Đốp.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Tổ công tác 179 (cả ngày). (Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng hợp chung 15 vụ việc để báo cáo UBND tỉnh).
- 08 giờ 00: UBND thị xã Phước Long, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết  luận 3021 của Thanh tra Chính phủ (vụ ông Chương và bà Tân).
- 08 giờ 30: Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phú Riềng chuẩn bị tài liệu và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận 3021 của Thanh tra Chính phủ (vụ bà Hương).
- 09 giờ 00: Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị tài liệu và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết  luận 3021 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến các dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và dự án Trung tâm hành chính thị xã Đồng Xoài.
Mời dự: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh (các thành viên liên quan đến 15 vụ việc theo kết luận 3021); Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
4. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch: Ủy quyền ông Nguyễn Thành Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì:
- Họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Bình Phước năm 2017.
- Họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2016, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước năm 2017.
- Họp Hội đồng xét thăng hạng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
(Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả sau cuộc họp).
Mời dự: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phòng CCVC (Sở Nội vụ); VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra và làm việc dự án Becamex - Bình Phước.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Chơn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 05/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý II/2017 (Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Các thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh (giao Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới mời); Thường trực Chương trình NTM các huyện, thị xã; Chủ tịch 12 xã phấn đấu về đích năm 2017 (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ động thổ công trình đường tránh nội ô thị xã Đồng Xoài (Kết nối đường ĐT 741 với Quốc lộ 14).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2017.
(Các đơn vị cùng dự chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp doanh nghiệp các kỳ trước).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trụ sở Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương dự Hội thảo Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, phát triển năng lượng tái tạo an toàn, hiệu quả, bền vững.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
5. Ủy viên UBND tỉnh, CVP UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật.
Mời dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đến hết ngày 06/10).
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Phước Long; PCVP UBND tỉnh Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 06/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 – 2017 (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN tỉnh (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời).
Mời dự: Theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính; Phan Văn Thảo - GĐ Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước; Trần Hữu Quyền - PGĐ Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH&KT; Ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn; Ông Đoàn Như Viên - Tổng Biên tập Báo Bình Phước; ông Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, VP UBND tỉnh;, Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, các trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh (giao Sở KH&CN mời); các ông/bà Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các huyện, thị xã là Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã; Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã; Thành viên Tổ giúp việc Cuộc thi; Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các phòng, ban, trường học có thí sinh đạt giải trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 45, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả làm việc với Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến về việc mở dải phân cách nút giao thông đường trục chính KCN Đồng Xoài II với Quốc lộ 14.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp theo Chương trình của Đoàn Giám sát 661.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa